Terminsavgifter

Kulturskolans terminsavgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Debitering

Som nyinskriven elev debiteras du först efter två provtillfällen. Övriga debiteras när terminen startats. Avgifterna som anges gäller avgift/termin.

Antal undervisningstillfällen

Du är som elev garanterad 25-27 undervisningstillfällen/läsår. Om du upprepade gånger uteblir från din lektion utan att meddela din lärare, riskerar du att förlora din plats.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer i stort sett grundskolans och gymnasiets läsår.

Syskonrabatt

Syskonrabatt om 50% utgår från och med tredje barnet.

Avgift för vuxna

För vuxna (efter gymnasiet) gäller dubbel avgift, undantaget vuxenkör och ensemble/orkester. 

Avanmälan

Avanmälan ska görs skriftligt av förälder/vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

Maila Kulturskolans expedition

Terminsavgifter:

Grundkurser 490 kronor

Stråk grundkurs, 6-7 år
Blockflöjt grundkurs, årskurs 2
Brasslek grundkurs, årskurs 2

Ämneskurser 910 kronor

Blockflöjt Cello Elbas Fagott Fiol/Altfiol Gitarr/Elgitarr Klarinett Kontrabas Oboe Piano Saxofon Trummor/slagverk Sång Trombon Trumpet Tvärflöjt Tuba Valthorn 

Övriga ämnen och priser

Storgrupp gitarr  500 kr
Barnkör, Mellankör, Vuxvox  610 kr 
Dans och Drama  880 kr
Drama från årskurs 6 1160 kr 
Dans från 19 år 1760 kr 
Afrikanska djembetrummor  500 kr
Konstverkstad, inklusive material                1390 kr
Musikämnen från 19 år 1790 kr
Musikalskola 1160 kr 
Musik- och teaterverkstad, MTV  880 kr 
Musikterapi, FMT-metoden 1160 kr 
Särskild kurs 1790 kr

Endast orkestermedverkan

 460 kr 

Instrumenthyra

Endast stråk- och blåsinstrument går att hyra av Kulturskolan. Kostnaden är 380 kronor/termin och erbjudandet gäller i mån av tillgång på instrument.