Terminsavgifter

Kulturskolans terminsavgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Debitering

Debitering sker varje termin, se terminsavgifter.

Antal undervisningstillfällen

Du är som elev garanterad 25 undervisningstillfällen/läsår. Om du upprepade gånger uteblir från din lektion utan att meddela din lärare, riskerar du att förlora din plats.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer i stort sett grundskolans och gymnasiets läsår.

Syskonrabatt

Tredje barnet får syskonrabatt med 50% på terminsavgiften.

Avanmälan

Avanmälan ska görs skriftligt av förälder/vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Som ny elev får man prova en gång. Därefter måste avanmälan ske, annars debiteras hela terminsavgiften. Som fortsättningselev måste man säga upp sin plats innan terminsstart.

Maila Kulturskolans expedition

Terminsavgifter:

 Grundkurser 500 kronor

 • Stråk grundkurs, 6-7 år
 • Blockflöjt grundkurs, årskurs 2
 • Brasslek grundkurs, årskurs 2
 • Grundkurs piano, 7-9 år

Ämneskurser 900 kronor

Blockflöjt Cello Elbas Fagott Fiol/Altfiol Gitarr/Elgitarr Klarinett Kontrabas Oboe Piano Saxofon Trummor/slagverk Sång Trombon Trumpet Tvärflöjt Tuba Valthorn 

Övriga ämnen och priser

 • Barnkör, mellankör 300 kronor
 • Musikalskola 1200 kronor
 • Aspenäs skolorkester 500 kronor
 • Blås i Gråbo 300 kronor 
 • Dans och drama 900 kronor
 • Drama från årskurs 6 1200 kronor
 • Dans från 19 år 1800 kronor 
 • Konstverkstad inklusive material 1400 kronor
 • Musikämnen från 19 år 2000 kronor
 • Afrikanska djembetrummor 500 kronor
 • Musik- och teaterverkstad MTV 900 kronor
 • Musikterapi FMT-metoden 1200 kronor
 • Särskild kurs 1800 kronor
 • Endast orkestermedverkan 500 kronor
 • Storgrupp gitarr 500 kronor
 • Vuxvox kör 500 kronor

Instrumenthyra

Endast stråk- och blåsinstrument går att hyra av Kulturskolan. Kostnaden är 400 kronor/termin och erbjudandet gäller i mån av tillgång på instrument.