Terminsavgifter

Kulturskolans terminsavgifter beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Debitering

Debitering sker varje termin, se terminsavgifter.

Antal undervisningstillfällen

Du är som elev garanterad 25 undervisningstillfällen/läsår. Om du upprepade gånger uteblir från din lektion utan att meddela din lärare, riskerar du att förlora din plats.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer i stort sett grundskolans och gymnasiets läsår.

Syskonrabatt

Tredje barnet får syskonrabatt med 50% på terminsavgiften.

Avanmälan

Avanmälan ska görs skriftligt av förälder/vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

Maila Kulturskolans expedition

Terminsavgifter:

 Grundkurser 500 kronor

 • Stråk grundkurs, 6-7 år
 • Blockflöjt grundkurs, årskurs 2
 • Brasslek grundkurs, årskurs 2
 • Grundkurs piano, 7-9 år

Ämneskurser 900 kronor

Blockflöjt Cello Elbas Fagott Fiol/Altfiol Gitarr/Elgitarr Klarinett Kontrabas Oboe Piano Saxofon Trummor/slagverk Sång Trombon Trumpet Tvärflöjt Tuba Valthorn 

Övriga ämnen och priser

 • Barnkör, mellankör 600 kronor
 • Musikalskola 1200 kronor
 • Aspenäs skolorkester 500 kronor
 • Blås i Gråbo 300 kronor 
 • Dans och drama 900 kronor
 • Drama från årskurs 6 1200 kronor
 • Dans från 19 år 1800 kronor 
 • Konstverkstad inklusive material 1400 kronor
 • Musikämnen från 19 år 2000 kronor
 • Afrikanska djembetrummor 500 kronor
 • Musik- och teaterverkstad MTV 880 kronor
 • Musikterapi FMT-metoden 1200 kronor
 • Särskild kurs 1800 kronor
 • Endast orkestermedverkan 500 kronor
 • Storgrupp gitarr 500 kronor
 • Vuxvox kör 900 kronor

Instrumenthyra

Endast stråk- och blåsinstrument går att hyra av Kulturskolan. Kostnaden är 400 kronor/termin och erbjudandet gäller i mån av tillgång på instrument.