Blås i Gråbo

Kulturskolan erbjuder Blås i Gråbo för dig i årskurs 2 och som går på Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan och Röselidsskolan. Spelglädje, nyfikenhet och lek står i fokus och instrumenten som du kan välja på är trumpet, saxofon, trombon och klarinett.

Lektionstider:

Trumpet på Lekstorpsskolan: tisdagar kl. 15.10-15.50

Saxofon på Lekstorpsskolan: tisdagar kl. 15.10-15.50

Trombon på Röselidsskolan: Tisdagar kl. 14.30-15.00, 15.00-15.30,15.30-16.00

Klarinett på Ljungviksskolan: Tisdagar kl. 14.45-15.15 och 15.15-15.45

Alla som anmäler sig har dessutom möjlighet att spela i nybörjarorkestern! Den äger rum kl. 17.00-17.30 på Lekstorpsskolan

Det finns dessutom en fortsättningsorkester när du har kommit lite längre, kl. 17.30-18.30 på Lekstorpsskolan.

Pris: 300 kronor/termin

Fakturan kommer per post en bit in på terminen.

Webbanmälan:lerum.se/kulturskolan

Vid frågor kontakta Kulturskolans exp: 0302-52 12 71