2725 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Vadd

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 2. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

  Området Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad terräng. Idag

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 3. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Bakgrund Under 2014 hölls en dialog med boende i Tollered. Genom en enkät och öppet hus kunde många synpunkter samlas in. Dialogen visade bland annat att den kommunägda fastigheten

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 4. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 5. Måltider för äldre

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en verksamhetschef, fyra

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 6. För dig med skolbarn

  Vad erbjuder vi? Plattform Lerums FCA-team erbjuder föräldraskapsutbildning, föräldrarådgivning men kan också guida vidare till annat stöd. Vi ger även konsultativt stöd och stöd i

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 7. Fältsekreterare

  Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta för någon vad du berättar för oss. Vi känner också många andra bra vuxna som kan hjälpa till med olika saker. Precis som alla andra

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 8. Vårdhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. Den mest betydelsefulla

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 9. Valnämnd

  Lerums valnämnd består av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare.

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 10. Övriga politiska uppdrag

  För att se kommunens representanter: som nämndemän i Greta Bergs minnesstiftelses styrelse i Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum,

  Senast uppdaterad 2012-06-04