2567 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 2. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 3. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 4. Alléskolan

  Alléskolan Vision för Sektor lärande i Lerums kommun: “God kunskap i en trygg miljö”. Kontakt Rektor skolenhet Ask Arbetslag B, C, F och Linden. Anette Larsson Telefon: 0302-52 16 50 Rektor

  Senast uppdaterad 2020-03-25

 5. Lerums grundsärskola

  Lerums grundsärskola Som elev inskriven i grundsärskola kan du både gå individintegrerad i grundskoleklass i kommunens alla skolor eller gå i en grundsärskoleklass på Lerums grundsärskola.

  Senast uppdaterad 2020-08-26

 6. Ljungviksskolan

  Ljungviksskolan Ljungviksskolan ligger vid Bäckamaden i Gråbo. Skolan är en F-9 skola med fritidshem för elever i årskurs F-3. Våra äldre elever erbjuds fritidsklubb/fritidsgård på Röselidsskolan

  Senast uppdaterad 2020-05-05

 7. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 8. Digitala verktyg för lärande

  Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 9. Ekeredsvägens förskola

  Ekeredsvägens förskola Ekeredsvägens Förskola är ett mysigt gult hus som ligger högt beläget nära till skog och mark på Almekärrsplatån i Lerum. Förskolan består av två avdelningar: Skogshyddan för

  Senast uppdaterad 2020-04-07

 10. Fågelkärrs förskola

  Fågelkärrs förskola På vår förskola vill vi ge barnen på en mångfald av möjligheter att leka, utforska och uppleva tillsammans. Vi vill att de ska få lära på ett lustfyllt sätt där vi tar tillvara

  Senast uppdaterad 2020-05-08

 11. Nordåsens förskola

  Nordåsens förskola Med skogen runt knuten ligger förskolan i ett lugnt område med generös utegård. Vi är ute mycket och klär oss efter väder. Vi är fyra avdelningar: Igelkotten, Ekorren, Björnen

  Senast uppdaterad 2020-04-23

 12. Buller och luftkvalitet

  Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En

  Senast uppdaterad 2020-06-02

 13. Timmeråsens förskola

  Timmeråsens förskola Timmeråsens förskola ligger naturnära med skogen som närmaste granne. Timmeråsens förskola har sex avdelningar och är byggd enligt Reggio Emilia-filosofin. Rektor Cilla

  Senast uppdaterad 2020-04-02

 14. Badsjöar

  På badplatserna finns bryggor, torrtoaletter, sopkärl med mera. De 11 badplatserna är: Aspenäsbadet (Aspen), Drängseredsbadet (Sävelången), Stamsjöbadet (Lilla Stamsjön), Annesjöbadet (

  Senast uppdaterad 2020-08-24

 15. Åkerslätts förskola

  Åkerslätts förskola Välkommen till Åkerslätts förskola i Stenkullen. Åkerslätts förskola har fem avdelningar. Upptäckarna 1-2 år, Uppbyggarna 2-3 år, Upplevarna 3-4 år, Uppfinnarna 4-5 år,

  Senast uppdaterad 2020-05-22

 16. Svar på vanliga frågor

  Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 17. Familjedaghem Sjövik

  Familjedaghem Sjövik Vi är tre kommunala dagbarnvårdare som upptäcker naturens fantastiska värld genom Naturskyddsföreningens koncept ”Natursnokarna”. Vi har små, harmoniska barngrupper och vi

  Senast uppdaterad 2020-03-25

 18. Båtplats

  Bryggföreningen Piren Björboholm, Mjörn Kontaktperson: Lars-Ove Stakeberg, 

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 19. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 20. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 21. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål besvaras inom 10

  Senast uppdaterad 2018-10-11