Utbud

Kulturskolans verksamhet vänder sig till barn och unga, i första hand mellan 6 och 20 år. Från den termin du fyller 20 år kan du delta i storband, dansgrupp, kör eller annan ensembleverksamhet.

Du kan ansöka till Kulturskolan under hela året. Anmälan kan ske ett år innan eleven har rätt ålder inne för respektive ämne. 

Endast förälder/vårdnadshavare kan anmäla/avanmäla till Kulturskolan om du är under 18 år.
Se Terminsavgifter för debiteringsregler och priser.


Vi kontaktar dig när vi har en plats att erbjuda. Under tiden är du placerad i kö. Kötiden varierar för olika ämnesval.

Se till vänster för mer information.

Välkommen med din anmälan!