Drama

Att spela teater innebär så oändligt mycket mer än att - just spela teater. Teater skapar trygghet och säkerhet och en förmåga att uttrycka sig.

När du går i drama får du träna på att stå framför publik. Sist men inte minst, är det fantastiskt roligt när du når teaterundervisningens slutmål; en välbesökt föreställning inför en jublande publik.

När kan jag börja i drama?

Du kan börja i drama från det år du fyller 9 år.

Fördjupningskurs Drama 90 minuter.

Om du vill fördjupa dig i drama och teater kan du välja fördjupningskursen Drama 90 minuter. Den kan du börja i från och med det år du fyller 12 år.

Musik- och teaterverkstad MTV

Musik- och teaterverkstad, MTV, vänder sig till elever som läser enligt särskolans läroplan. Läs mer om musik- och teaterverkstad här!

Scengångarna - teatergrupp för seniorer

I Kulturskolan finns en teatergrupp för Lerums seniorer. Kursen är till för dig som är pensionär/senior och gillar att agera och spela teater.

Vad kostar det att gå i drama?

Dramaundervisning kostar 880:- per termin.

Fördjupningskursen Drama 90 minuter kostar 1160:- per termin.

Kursen Scengångarna kostar 880:- per termin.

Du är garanterad 27 tillfällen på ett läsår.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig till Kulturskolans utbildningar via webben alternativt genom att skriva ut en anmälningsblankett som du skickar per post.