Kulturundervisning förskola/särskola/skola

Kulturskolan i Lerum har ett nära samarbete med förskola, grundskola och grundsärskolan.

Kulturskolan erbjuder olika former av musik- och kulturundervisning, skolföreställningar och fortbildning för pedagogisk personal. Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer: