Kulturverksamhet i äldrevården

För boende inom äldreomsorgen bedriver Kulturskolan musikverksamhet som riktar sig till boende i demensvård och boende på äldreboenden

Musikverksamheten i demensvården och på äldreboenden innehåller mycket sång, spel på instrument, rörelse och minnesträning. Med musikens positiva kraft väcks gamla känslor och minnen till liv.

Lärare

Lärare för musikverksamheten är Maria Colliander, musiklärare/musikterapeut och Dan Hellström och Mikael Högdahl, musiklärare/RGM terapeuter.

Maria CollianderMaria CollianderFoto av: Anders Johansson

Bild på Dan HellströmDan HellströmFoto av: Anders JohanssonVill du veta mer?

Om du vill veta mer kring musikverksamhet i äldrevården kontakta
Christina Aurell, kulturskolechef vid Kulturskolan i Lerum. Telefon: 0302-52 12 70.