Musikterapi

På Kulturskolan kan vi erbjuda musikterapi enligt FMT-metoden för personer med begåvnings- och/eller funktionshinder.

Musikterapi är en funktionsinriktad terapi som i individuell behandling använder sig av ett 30-tal musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling. FMT-metoden är icke-verbal och skapar förutsättningar och lust att utveckla färdigheter.

När kan jag börja i musikterapi?

Metoden kan användas oavsett ålder, då utgångspunkten alltid är individens funktionsnivå.

Vad kostar det att gå i musikterapi?

Terminsavgiften är 1160 kronor.

Hur anmäler jag mig?

Du kan anmäla dig till Kulturskolans utbildningar via webben alternativt genom att skriva ut en anmälningsblankett som du skickar per post.

Klicka här för att komma till "Ansökan Kulturskolan"