Musikterapi

På Kulturskolan kan vi erbjuda musikterapi enligt FMT-metoden för personer med funktionsnedsättning och multihandikapp.

Musikterapi är en funktionsinriktad terapi som i individuell behandling använder sig av ett 30-tal musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling. FMT-metoden är icke-verbal och skapar förutsättningar och lust att utveckla färdigheter.

När kan jag börja i musikterapi?

Metoden kan användas oavsett ålder, då utgångspunkten alltid är individens funktionsnivå.

Vad kostar det att gå i musikterapi?

Terminsavgiften är 1200 kronor.

Hur anmäler jag mig?

Klicka för att komma till Anmälan