Blås i Gråbo

Hösten 2016 satsar Kulturskolan i Lerum på blåsinstrumentverksamheten i Gråbo. I samarbete med fritidshemverksamheten på Ljungvik-, Lekstorp- och Röselidsskolan, startas blåsgrupper för elever inskrivna i fritidsverksamheten inom ramen för fritidshemmens aktivitetsutbud.

Grupperna kommer att spela på tisdag eftermiddagar på respektive skolas fritids. I år riktar sig verksamheten i första hand till årskurs 3, men i mån av plats, även för årskurs 2. Spelglädje, nyfikenhet och lek står i fokus!

Gråbos blåsorkester

Att lyssna till en blåsorkester är en härlig och pampig upplevelse. Att spela i en är ännu härligare. Efter skoltid är alla nya blåselever välkomna att spela tillsammans i stor blåsorkester under ledning av Kulturskolans blåslärare. Detta kommer att ske i missionskyrkan på tisdagar mellan 17.30 och 18.30. Återigen med spelglädje, nyfikenhet och nu även med social gemenskap i fokus. Vi hoppas att denna verksamhet skall bli något riktigt positivt för Gråbo och berörda elever.

Föräldramedverkan 

Med aktiv föräldramedverkan kan vi tillsammans arbeta för Gråbos fortsatta utveckling mot en levande och gemytlig ort att leva i och bo på. Föräldrar är välkomna till våra orkesterrepetitioner för att stödja vårt arbete med orkestern. Det kan exempelvis handla om att ordna fika i samband med repeti­tioner, hjälpa till vid konserter och att komma med idéer till konserttillfällen och andra evenemang för orkestern.

På sikt hoppas vi att denna satsning kan växa och bilda fler blåsorkestrar i Gråbo. Detaljerad infor­mation om när orkesterrepetitionerna drar igång och andra praktiska detaljer kommer till berörda elever/föräldrar via Kulturskolans lärare och skolornas fritidspedagoger.

Kostar det något?

Under uppstarten höstterminen 2016 är all verksamhet som ingår i Blås i Gråbo avgiftsfri. Därefter kommer verksamheten att debitera en mindre terminsavgift.

Göteborg Wind orchestra och instrumentprovning

I Göteborg finns en av Sveriges absolut förnämsta blåsorkester: Göteborg Wind Orchestra. De besöker Gråbo i starten under vecka 35 och ger skolkonserter för samtliga elever i förskoleklass - årskurs 3. Konserten arrangeras med bidrag från Västra Götalandsregionen och arrangeras av Lerums kommun lärande, elevhälsa och utveckling.

I anslutning till konserten får eleverna i åk förskoleklass - årskurs 3 besök av Kulturskolans blåslärare och då möjlighet att prova hur det känns att spela på våra olika blåsinstrument. Det blir en inspirerande och förstklassig start på projekt Blås i Gråbo med musiker av högsta rang!