Musikverksamhet

På Kulturskolan kan vi erbjuda musikverksamhet för personer med funktionsvariaion.

När kan jag börja i musikverksamhet?

Du kan börja från 6 år.Utgångspunkten är alltid individens funktionsnivå.

Vad kostar det att gå i musikverksamhet?

Det kostar 900 kronor