Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ansökan/avsluta plats

Kulturskolan erbjuder i första hand barn och unga mellan 6 och 20 år utbildning inom musik, dans, teater och bild.

Information om ansökan

  • Eleven måste vara skriven i Lerums kommun för att få delta i Lerums Kulturskola.

  • För varje ämne/kurs betalas en terminsavgift. Avgiften varierar för olika ämnen/kurser.

  • Endast förälder/vårdnadshavare kan ansöka till Kulturskolan om du är under 18 år.

  • Ansökan kan ske under hela året. Vi använder elevsystemet Speedadmin. Du måste ha tillgång till e-legitimation (Bank ID).

  • I vårt utbud finns 2-6 tillfällen kortkurser, ettåriga grundkurser och ämneskursutbildningar som sträcker sig över längre tid.
    Ansök till Kulturskolan

Information om att avsluta plats

  • När förfrågan om att fortsätta inför nästa läsår kommer, finns det också möjlighet att avsluta sin plats. Om eleven vill avsluta tidigare på terminen, ska vårdnadshavare själv göra detta via Speedadmin.
    Avsluta plats på Kulturskolan