Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kulturskolans elevförening

Lerums Kulturskolas elevförening arbetar på ideell grund. Föreningen vill främja ett aktivt samarbete kring kulturella uttryck såsom musik, dans, drama och konst för att därigenom stimulera ungdomars kulturella och sociala utveckling.

Riksförbundet Unga Musikanter

Elevföreningen är med i riksorganisationen RUM. RUM anordnar bland annat olika kurser och festivaler som du som elev kan åka på. Genom elevföreningen kan du söka ekonomiskt bidrag. 

Medlemskapet är helt utan kostnad.

Riksförbundet Unga Musikanter

Ansökan för medlemskap Kulturskolans elevförening

Sök bidrag från Riksförbundet Unga Musikanter

Du som är inskriven som elev kan söka bidrag hos föreningen om du exempelvis skall delta i sommarkurs, lägerverksamhet eller annan aktivitet utanför Kulturskolan med anknytning till ditt instrument/ämne vid Kulturskolan i Lerum.
Kontakta din lärare för mer information.

Om du vill ha mer information om elevföreningens styrelse eller stadgar kan du kontakta Kulturskolan:
Kulturskolan