Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor

Hur går ansökan till?

Du ansöker via länken på vår hemsida.
Ansökan till Lerums Kulturskola 
När du gör din ansökan får du samtidigt en inloggning till Kulturskolans elevsystem Speedadmin. Där kan du se vilka val som du har gjort.
Du får också aktuell löpande information via e-postmeddelanden eller SMS.

Hur hanterar Kulturskolan mina personuppgifter?

När du skapar ett konto i Speedadmin samtycker du till att de uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Kulturskolans administrativa system. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt.
Från och med 2021 måste båda vårdnadshavarna ge samtycke vid ansökan.
Information angående behandling av personuppgifter i Lerums kommun

Hur hanterar Kulturskolan foto/film och ljudupptagning?

I vår undervisning och i samband med föreställningar, konserter och workshops/prova på-verksamhet kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud.
Den nya personuppgiftslagen, GDPR påverkar våra rutiner kring detta.
Därför behöver vi ett skriftligt samtycke som styrker att ditt barn får synas / höras via våra kanaler.
Om material används i våra trycksaker eller i annonskampanjer kommer vi kontakta dig för att skriva avtal om materialets användning.

Vem kan gå på Kulturskolan?

I första hand har alla som är mellan 6 och 20 år och är skrivna i Lerums kommun möjlighet att gå i Kulturskolan.
Observera att våra kurser/ämnen har olika startålder.

Kan barn med olika funktionsvariationer delta i Kulturskolans verksamhet?

Ja, alla barn är välkomna till Kulturskolan. Vi har möjlighet att anpassa undervisningen och har även specialinriktade ämnen.

Kan jag söka till Kulturskolan i Lerum om jag är skriven i en annan kommun?

Nej.
Men om du ska flytta till Lerums kommun, och redan är inskriven på ett ämne i en annan kommuns kulturskola, kan du få förtur. Då behövs ett intyg från den aktuella kulturskolan.  

Var hittar jag information om utbudet?

Information om utbud finns på Kulturskolans hemsida. Det går också bra att ta kontakt med Kundcenter Komin, telefonnummer 0302-52 10 00 för vägledning.

Jag har problem med min ansökan på nätet. Vem kan hjälpa mig?

Ta kontakt med Kundcenter Komin, telefonnummer 0302-52 10 00, så får du hjälp.

När kan jag tidigast ansöka till Kulturskolan?

På hemsidan kan du läsa om ämnen och åldrar. Man kan ansöka ett år innan aktuell ålder för ämnet.

Går det att ansöka till flera ämnen?

Ja, du får gå i upp till tre ämnen, två musikämnen samt antingen drama, dans eller konst.

Måste jag prioritera ämnena i ansökan?

Ja.

När får jag besked om jag har fått en plats?

Vi tar in nya elever så fort det finns lediga platser. Ansökningsdatum är dock inte alltid avgörande. Ibland kan andra förutsättningar påverka vår antagning, till exempel barnets ålder eller vilken kommundel som undervisningen bedrivs i 

När får jag reda på vilken dag och tid lektionen är?

När du har fått en plats får du all information du behöver antingen via e-post, brev eller telefon/SMS.

Hur kontaktar jag läraren?

Vid kursstart får du information och kontaktuppgifter till läraren. 

Hur ofta har jag lektion?

En gång i veckan, om läraren inte meddelar något annat.

Hur lång är min lektion?

Det beror på olika pedagogiska metoder, gruppstorlek, elevens ålder och tidigare kunskaper. 

Får jag välja på olika lektionstider?

I vissa ämnen kan läraren erbjuda några olika tider, i andra ämnen är det en fast tid som gäller.

Vad händer om jag inte kan föreslagen lektionstid?

Som ny elev har du möjlighet att tacka nej två gånger, innan din ansökan tas bort.

Vad kostar det att gå i Kulturskolan?

Olika priser gäller för olika ämnen/kurser.

Finns det syskonrabatt och hur fungerar det?

Om fler än två syskon deltar i Kulturskolans aktiviteter får man syskonrabatt. Förutsättningen är att alla syskon har samma betalningsmottagare.

När kommer fakturan?

Höstterminens faktura brukar komma i oktober och vårterminens faktura brukar komma i mars.

Får jag prova innan jag bestämmer mig?

Som ny elev på en ämneskurs får man prova en gång. Om eleven sedan bestämmer sig för att inte fortsätta måste platsen sägas upp via inloggningen i Speedadmin, annars debiteras hela terminsavgiften.
Som fortsättningselev måste man säga upp sin plats innan terminsstart.
Det finns däremot inte möjlighet att prova en gång när det gäller kortkurser eller lovverksamhet.

Var ligger Kulturskolan?

Kulturskolan har undervisning i många olika lokaler, bland annat på flera grundskolor. Se länkar för kartor och adresser nedan.
Här finns Kulturskolan

Finns alla ämnen representerade överallt i kommunen?

Du kan söka till alla ämnen oavsett var du bor i kommunen. Både efterfrågan och tillgång till lokaler avgör var de olika ämnena finns. 

Hur många lektioner får jag?

Du är garanterad 25 lektionstillfällen per läsår. Även konsert/föreställning/vernissage räknas som lektion.

Hur meddelar jag frånvaro?

Kontakta din lärare eller expeditionen, telefonnummer 0302-52 12 71.
Tänk på att alltid meddela frånvaro. Om du är borta fler än två lektioner utan att ha meddelat läraren riskerar du att förlora din plats på Kulturskolan.

Vad händer om en lektion ställs in?

Vi meddelar dig antingen via e-post eller telefon/SMS.

Mitt barn har varit sjuk, finns möjlighet att få kompensation?

Nej, kompensation ges inte vid elevs frånvaro. 

Några lektioner har varit inställda, finns möjlighet att få kompensation?

Kompensation ges endast om garantin på 25 lektionstillfällen inte uppfylls.

Får jag som förälder vara med på lektionen?

Det är ett beslut som läraren tar i samråd med dig som förälder.

Behöver jag som är elev öva hemma?

Ja.

Får jag som elev medverka vid konsert/föreställning/vernissage?

Ja, Kulturskolan erbjuder många tillfällen för dig att framträda. Du och din lärare avgör tillsammans när, var och hur det ska ske.

Behöver jag som elev på Kulturskolan återansöka om jag vill fortsätta nästa läsår?

Ja, i slutet av vårterminen kommer en förfrågan via e-post om du vill återanmäla inför nytt läsår.

Hur avslutar jag en kurs?

När förfrågan om att fortsätta inför nästa läsår kommer, finns det också möjlighet att avsluta sin plats.
Om eleven vill avsluta tidigare på terminen, kan vårdnadshavare själv göra detta via Speedadmin eller skicka ett mail till kulturskolan@lerum.se 
Observera att endast muntligt avsluta sin plats inte godtas, men meddela även din lärare att du vill avsluta din kurs.
Om du vill avsluta kursen tidigare, är det samma kostnad som för hela terminen.

Kan jag som elev byta ämne?

Ja, men du måste göra en ny anmälan för att därefter placeras i kö.

Jag har flyttat till annan kommun. Får jag behålla min plats på Kulturskolan?

Ja, till terminens slut. Därefter hänvisas du till kulturskolan i din nya boendekommun.

Kan man få uppskov en termin?

Endast vid sjukdom. 

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Ja, det är en förutsättning för att kunna spela och öva hemma.

Måste jag ha ett instrument första lektionen?

Nej.

Vilka instrument finns att hyra?

De flesta blås och stråkinstrument. Inte piano, gitarr eller slagverk.

Hur länge få jag hyra ett instrument?

I mån av tillgång och efterfrågan.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej.

Kommer kostnaden för instrumenthyran på samma faktura som terminsavgiften?

Ja.

Måste jag betala för instrumenthyran om jag bara har gått två lektioner, och bestämmer mig för att inte fortsätta?

Ja.

Om instrumentet blir skadat, måste man som förälder betala reparationen?

Ja, instrumenten är inte försäkrade av kommunen. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag.

Hur lämnar jag tillbaka ett hyrinstrument?

Ta kontakt med Roland Karlsson, instrumentansvarig på Kultururskolan.
Telefonnummer 0302-52 17 42.
Lämna därefter tillbaka instrumentet till Kulturskolan på Ekollonvägen 4 enligt överenskommelse.
Vid utebliven inlämning kommer instrumentet att faktureras tills det är återlämnat.

Kan syskon ta över en plats?

Nej.

Vad har Kulturskolan för läsårstider?

Vi följer generellt grundskolans läsårstider. Viss lovverksamhet kan förekomma. Om det är studiedag på din skola är det inte säkert att det är studiedag hos oss. Kontakta din lärare om du har frågor.