Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor

Hur går anmälan till?

Du anmäler dig via länken på hemsidan Klicka här När du har gjort din anmälan får du en inloggning till Speedadmin. Där kan du se vilka val som du har gjort. Du får också löpande information via e-postmeddelanden.

Vi tar in nya elever så fort det finns lediga platser. Anmälningsdatum är dock inte alltid avgörande. Ibland kan andra förutsättningar påverka vår antagning, till exempel barnets ålder eller vilken kommundel som undervisningen bedrivs i.

Vem kan gå på Kulturskolan?

I första hand alla som är mellan 6 och 20 år och är skrivna i Lerum har möjlighet att gå i Kulturskolan. Observera att alla kurser inte har samma startålder.

Efter den termin som eleven fyllt 20 år, går det endast att fortsätta i våra ensembler.

Kan barn med olika funktionsvariationer delta i Kulturskolans verksamhet?

Ja, alla barn är välkomna till Kulturskolan. Vi har möjlighet att anpassa undervisningen och har även specialinriktade ämnen.

Kan jag söka till Kulturskolan i Lerum om jag är skriven i en annan kommun?

Nej.
Men om du ska flytta till Lerums kommun, och redan är inskriven på ett ämne i en annan kommuns kulturskola, kan du få förtur. Då behövs ett intyg från den aktuella kulturskolan.  

Var hittar jag information om utbudet?

Titta under Utbud på Kulturskolans hemsida, eller ta kontakt med Kundcenter Komin för vägledning.

Jag har problem med min ansökan på nätet. Vem kan hjälpa mig?

Ta kontakt med Kundcenter Komin, så får du hjälp

När kan jag tidigast anmäla mitt barn?

På hemsidan kan du läsa om ämnen och åldrar. Man kan anmäla sig ett år innan aktuell ålder för ämnet.

Går det att anmäla till flera ämnen?

Ja, du får gå i upp till tre ämnen, två musikämnen samt antingen drama, dans eller konst.

Måste jag prioritera ämnena i anmälan?

Ja.

Hur kontaktar jag läraren?

Vid kursstart får du information och kontaktuppgifter till läraren. 

Hur ofta har jag lektion?

En gång i veckan, om läraren inte meddelar något annat.

Hur lång är min lektion?

Det beror på olika pedagogiska metoder, gruppstorlek, elevens ålder och tidigare kunskaper. 

Får jag välja på olika lektionstider?

I vissa ämnen kan läraren erbjuda några olika tider, i andra ämnen är det en fast tid som gäller.

Vad händer om jag inte kan föreslagen lektionstid?

Som ny elev har du möjlighet att tacka nej två gånger, innan din anmälan tas bort.

Vad kostar det att gå i Kulturskolan?

Olika priser gäller för olika ämnen.

Finns det syskonrabatt och hur fungerar det?

Om fler än två syskon deltar i Kulturskolans aktiviteter får man syskonrabatt. Förutsättningen är att alla syskon har samma betalningsmottagare.

När kommer fakturan?

Höstterminens faktura brukar komma i oktober och vårterminens faktura brukar komma i mars.

Får jag prova innan jag bestämmer mig?

Som ny elev får man prova en gång. Därefter måste avanmälan ske via inloggningne i Speedadmin annars debiteras hela terminsavgiften. Som fortsättningselev måste man säga upp sin plats innan terminsstart.

Hur går antagningen till?

Vi tar in nya elever inför varje terminsstart, men även under pågående termin, i mån av plats. 

När får jag reda på vilken dag och tid lektionen är?

När du har fått en plats får du all information du behöver antingen via e-post, brev eller telefon/sms..

Var ligger Kulturskolan?

Kulturskolan har undervisning i många olika lokaler, bland annat på flera grundskolor. Se länkar för kartor och adresser nedan.

Var finns Kulturskolan?

Finns alla ämnen representerade överallt i kommunen?

Du kan söka till alla ämnen oavsett var du bor i kommunen. Både efterfrågan och tillgång till lokaler avgör var de olika ämnena finns. 

Hur många lektioner får jag?

Du är garanterad  25 lektionstillfällen per läsår. Även konsert/föreställning räknas som lektion.

Hur anmäler jag frånvaro?

Kontakta din lärare eller expeditionen.Tänk på att alltid anmäla frånvaro. Om du är borta fler än två lektioner utan att ha meddelat läraren riskerar du att förlora din plats på Kulturskolan.

Vad händer om en lektion ställs in?

Vi meddelar dig antingen via e-post eller telefon/sms.

Mitt barn har varit sjuk, finns möjlighet att få kompensation?

Nej, kompensation ges inte vid elevs frånvaro. 

Några lektioner har varit inställda, finns möjlighet att få kompensation?

Kompensation ges endast om garantin inte uppfylls.

Får jag som förälder vara med på lektionen?

Det är ett beslut som läraren tar i samråd med dig som förälder.

Behöver jag öva hemma?

Ja.

Får jag medverka vid konserter/föreställningar/vernissager?

Ja, Kulturskolan erbjuder många tillfällen för dig att framträda. Du och din lärare avgör tillsammans när, var och hur det ska ske.

Behöver jag som elev på Kulturskolan återanmäla mig om jag vill fortsätta nästa läsår?

Ja, i slutet av vårterminen kommer en förfrågan via e-post om du vill återanmäla inför nytt läsår.

Hur avanmäler jag mig?

När förfrågan om att fortsätta inför nästa läsår kommer, finns det också möjlighet att avanmäla.
Om eleven vill avsluta tidigare på terminen, kan vårdnadshavare skicka ett mail till kulturskolan@lerum.se.
Om du vill avsluta kursen tidigare, är det samma kostnad som för hela terminen.

Kan jag byta ämne?

Ja, du måste göra en ny anmälan och placeras därefter i kö.

Jag har flyttat till annan kommun. Får jag behålla min plats?

Ja, till terminens slut. Därefter hänvisas du till kulturskolan i din nya boendekommun.

Kan man få uppskov en termin?

Endast vid sjukdom. 

Måste jag ha tillgång till ett instrument hemma?

Ja, det är en förutsättning för att kunna spela och öva hemma.

Måste jag ha ett instrument första lektionen?

Nej.

Vilka instrument finns att hyra?

De flesta blås och stråkinstrument. Inte piano, gitarr eller slagverk.

Hur länge få jag hyra ett instrument?

I mån av tillgång och efterfrågan.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej.

Kommer kostnaden för instrumenthyran på samma faktura som terminsavgiften?

Ja.

Måste jag betala för instrumenthyran om jag bara har gått två lektioner, och bestämmer mig för att inte fortsätta?

Ja.

Om instrumentet blir skadat, måste man som förälder betala reparationen?

Ja, instrumenten är inte försäkrade av kommunen. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag.

Vi vill lämna tillbaka instrumentet, var gör jag det?

Lämna tillbaka instrumentet till Kulturskolan på Ekollonvägen 4.

Kan syskon ta över plats?

Nej.

Vad har Kulturskolan för läsårstider?

Vi följer generellt grundskolans läsårstider. Viss lovverksamhet kan förekomma. Om det är studiedag på din skola är det inte säkert att det är studiedag hos oss. Kontakta din lärare om du har frågor.