Lokalbokning

Lerums Gymnasium har många lokaler till uthyrning. De flesta lektionssalar är utrustade med whiteboard, projektor och högtalare.

Förutom lektionssalar kan även matsalarna och konferensrum bokas.

Dergårdsteatern

Teatertekniker Björn Vilhjalmsson

Lektionssalar (inklusive Gradängsalen)

Dagtid (klockan 8.00-17.00) är lektionssalar bokningsbar endast i undantagsfall. Bokningsförfrågan skickas till schemaläggare Magnus Nilsson

Bokning av lokaler kvällstid (klockan 17.00-21.30) görs via telefon eller e-post:
Telefon: 070-473 62 52, telefontid 10.00-12.00
Övrig tid skickas bokningsförfrågan till lokalbokning.gymnasiet@lerum.se.

Stora matsalen och lilla matsalen

Dagtid är matsalen bokningsbar endast i undantagsfall. Bokningsförfrågan skickas till köksmästare Per-Anders Andersson, 0302-52 13 47 

Bokning av lokaler kvällstid (klockan 17.00-21.30) görs via telefon eller e-post:
Telefon: 070-473 62 52, telefontid 10.00-12.00
Övrig tid skickas bokningsförfrågan till lokalbokning.gymnasiet@lerum.se.

Konferensrummet "Glasrummet"

Rummet bokas via ett schema som sitter uppsatt på dörren. För mer information skicka ett meddelande till lokalbokning.gymnasiet@lerum.se.

Idrottshallen

Du kan se bokningsläget och göra en bokningsförfrågan här. Du kan även kontakta KomIn på 0302-52 20 00.

Häggens lokaler

Lokalerna i Häggen används av Lerums Gymnasium och Kulturskolan. Lokalerna är endast bokningsbara i undantagsfall. För mer information skicka ett meddelande till lokalbokning.gymnasiet@lerum.se.