Personal på Lerums gymnasium

På Lerums gymnasium arbetar drygt 170 personal. Förutom lärare träffar du här skolledare, administratörer, bibliotekarier, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, måltidspersonal, IT-tekniker samt studie- och yrkesvägledare.

Här hittar du kontaktinformation till personalen på Lerums Gymnasium.