Administrativ personal

Informationen
0302-52 20 60

Administratörer

Annika Wilhelmsson, Telefon 0302-52 13 64

 • Diarium
 • sjukanmälan personal

Anna Lindqvist, Telefon: 0302-52 15 34

 • Bygg- och anläggning (BA)
 • Estetiska programmet (ES),
 • Introduktionsprogrammen (IM)
 • Gymnasiesärskolan

Linn Sundén, Telefon: 0302-52 14 54

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Sara Ström, Telefon: 0302-52 13 73

 • Barn- och fritidsprogrammet (BF)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

Ekonomiassistent
Liselotte Kjellstrand, Telefon: 0302-52 13 35

 • Ekonomi
 • Skolkort

Marknadsföring/webbredaktör
Sara Ström, Telefon 0302-52 13 73
Webb/Marknadsföring