Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevhälsans personal

Elevhälsan består av kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan skapar möjligheter för varje elevs lärande.

Elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling och bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Förebyggande helhetssyn

Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling och varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

Trygghetsteamet

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan? Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i Trygghetsteamet. Information och kontaktuppgifter till trygghetsteamet.

Stöd till ungdomar

Är du ungdom eller förälder till en ungdom? Är det något som oroar dig? Det finns hjälp att få. Stöd till ungdomar.

Studie- och yrkesvägledare

Till oss är du välkommen för vägledningssamtal och att bolla idéer och tankar inför framtida yrkesval. Studie- och yrkesvägledare.

 

Skolkuratorer/psykolog

Kurator utför socialt behandlingsarbete av olika karaktär och på olika nivåer. Till kurator kan du alltid vända dig när du känner behov av att prata med någon. Mottagning efter överenskommelse. 

Alexandra Jansson, Psykolog
Telefon: 0302-52 15 59, 070-231 11 83

Anders Johansson, Kurator
Telefon: 0302-52 13 55
Anders Johansson är ansvarig kurator för barn- och fritidsprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, gymnasiesärskolan

Sandra Gunarsson, Kurator
Telefon: 0302-52 15 37, 076-886 34 61
Sandra Gunarsson är ansvarig kurator för el- och energiprogrammet, ekonomiprogrogrammet, handels- och administrationsprogrammet

Vanja Kutlija, Kurator
Telefon 0302-52 16 43, 076-129 55 04
Vanja Kutlija är anvarig kurator för bygg- och anläggningprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och Introduktionsprogrammen.

Skolsköterskor

Mottagning måndag till fredag. Skolläkare bokas via skolsköterska. 

Berit Sundvall, skolsköterska
Telefon: 0302-52 13 52, 0736-88 89 99

Berit Sundvall är ansvarig skolsköterska för barn- och fritidsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammen.

Karin Kastensson, skolsköterska
Telefon: 0302-52 14 50, 0768-86 34 76

Karin Kastensson är ansvarig skolsköterska för estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och gymnasiesärskolan.

Martin Rosenqvist, skolsköterska
Telefon: 0302-52 10 18, 076-129 54 39

Martin Rosenqvist är ansvarig skolsköterska för bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet.

Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Vi ger elever möjligheter att utvecklas efter egna förutsättningar på den nivå de befinner sig. 

Annalena Önnhed, specialpedagog 
Telefon: 0302-52 20 69
Annalena Önnhed är ansvarig specialpedagog för matematikutveckling.
 

Charlotte Cedergren specialpedagog 

Charlotte Cedergren är ansvarig specialpedagog för Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Marie Larsson , specialpedagog
Telefon: 0302-52 10 20, 0736-60 67 26

Marie Larsson är ansvarig specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet och Estetiska programmet.

Kajsa Lundgren, specialpedagog
Telefon: 0302-52 13 39, 0727-02 13 39
Kajsa Lundgren är ansvarig specialpedagog för el- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
 
Malin Bohlin, specialpedagog
Telefon: 0302-52 20 65, 070-249 14 42
Malin Bohlin är ansvarig specialpedagog för introduktionsprogrammen.
 
Sofie Elmrud, specialpedagog
Telefon: 076-895 02 43
Sofie Elmrud är ansvarig specialpedagog för ekonomiprogrammet och handel- och administrationsprogrammet.