Elevhälsans personal

Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan skapar möjligheter för varje elevs lärande.

 

Dess viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling och bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Förebyggande helhetssyn

Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling och varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

Trygghetsteamet

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan? Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i Trygghetsteamet. Klicka här mer information och kontaktuppgifter till trygghetsteamet.

Ungdomscentralen

På Ungdomscentralen kan du träffa kommunens fältsekreterare, stöd för unga brottsoffer, familjebehandlare, Aktivitetsansvaret samt Ungdomsmottagningen. På Ungdomsmottagningen arbetar kurator, psykolog samt barnmorskor och hit kan du vända dig på bokade besök eller på våra drop-in tider. Läs mer om ungdomcentralen här | kontaktuppgifter till ungdomscentralen

Studie- och yrkesvägledare

Till oss är du välkommen för vägledningssamtal och att bolla idéer och tankar inför framtida yrkesval. Klicka här för att läsa vidare

Skolkuratorer/psykolog

Kurator utför socialt behandlingsarbete av olika karaktär och på olika nivåer. Till kurator kan du alltid vända dig när du känner behov av att prata med någon. Mottagning efter överenskommelse.

Lena AldenFoto av: .Lena Aldén
Telefon 0302-52 13 55, 073-688 89 92

Program:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

 

 

Ann-Mari SvanbergFoto av: KungsfotoAnn-Mari Svanberg
Telefon 0302-52 13 59, 076-895 02 43

Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Ingen porträttbild finns på personenFoto av: .Pernilla Wenander
Telefon 0302-52 16 43, 076-129 55 04

Program:
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

 

Alexandra JanssonFoto av: KungsfotoAlexandra Jansson, psykolog 
Telefon: 0302-52 15 59, 070-231 11 83

Psykologärenden/utredningar: samtliga program.

 

 

 


Skolsköterskor

Mottagning måndag till fredag. Skolläkare bokas via skolsköterska. 

Berit SundvallFoto av: KungsfotoBerit Sundvall
Telefon: 0302-52 13 52, 0736-88 89 99
Arbetstid: Måndag och fredag
Program:
Introduktionsprogrammen

Tisdag, onsdag och torsdag arbetar Berit Sundvall med Start Lerum 

 

Karin KastenssonFoto av: KungsfotoKarin Kastensson
Telefon: 0302-52 14 50, 0768-86 34 76
Program:
Handels- och administrationsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet,
Teknikprogrammet,
Gymnasiesärskolan


Jenny LindholmFoto av: KungsfotoJenny Lindholm
Telefon: 0302-52 13 57, 073-071 21 63

Program: 
Barn- och fritidsprogrammet,
Estetiska programmet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet                                 

 

Martin RosenqvistFoto av: KungsfotoMartin Rosenqvist
Telefon: 0302-52 10 18, 076-129 54 39
Arbetstid: Tisdag, onsdag och torsdag

Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet 

 


Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Vi ger elever möjligheter att utvecklas efter egna förutsättningar på den nivå de befinner sig.

Telefon: 076-895 02 42
Program: 
Gymnasiesärskolan
 
 
 
 
 
 
Annalena ÖnnhedFoto av: KungsfotoAnnalena Önnhed
Telefon: 0302-52 20 69
Program: 
Barn- och fritidsprogrammet,
Samhällsveteskapsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet (årskurs 1 och 2)
 
 
 
 
  
Eva-maria StadlerFoto av: KungsfotoEva-Maria Stadler
Telefon: 0302-52 20 65, 0702-49 14 42 (SMS)
Program:
El- och energiprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet,
Teknikprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet (årskurs 3) 
 


Marie LarssonFoto av: KungsfotoMarie Larsson

Telefon: 0302-52 10 20, 0736-60 67 26
Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet  

 

Kajsa LundgrenFoto av: KungsfotoKajsa Lundgren
Telefon: 0302-52 13 39, 0727-02 13 39
Program:

Introduktionsprogrammen