Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevhälsans personal

Elevhälsan består av kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan skapar möjligheter för varje elevs lärande.

Elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling och bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Förebyggande helhetssyn

Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling och varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

Trygghetsteamet

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan? Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i Trygghetsteamet. Klicka här mer information och kontaktuppgifter till trygghetsteamet.

Stöd till ungdomar

Är du ungdom eller förälder till en ungdom? Är det något som oroar dig? Det finns hjälp att få. Klicka här för att läsa mer om stöd till ungdomar.

Studie- och yrkesvägledare

Till oss är du välkommen för vägledningssamtal och att bolla idéer och tankar inför framtida yrkesval. Klicka här för att läsa vidare

Skolkuratorer/psykolog

Kurator utför socialt behandlingsarbete av olika karaktär och på olika nivåer. Till kurator kan du alltid vända dig när du känner behov av att prata med någon. Mottagning efter överenskommelse. 

Alexandra janssonAlexandra JanssonFoto av: Exakta FotoAlexandra Jansson, Psykolog
Telefon:
Alla program

 

 

 

 

Anders JohanssonFoto av: Lerums Gymnasium Anders Johansson, Kurator
Telefon: 0302-52 13 55
Program:
Estetiska programmet
El- och energiprogrammet
Gymnasiesärskolan
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

 

 

Sandra GunarsonSandra GunarsonFoto av: Exakta FotoSandra Gunarsson, Kurator
Telefon: 0302-52 15 37, 076-886 34 61
Barn- och fritid
Handels- och administration
Samhällsvetenskap

 

 

Vanja KutlijaVanja KutlijaFoto av: KungsfotoVanja Kutlija, Kurator
Telefon 0302-52 16 43, 076-129 55 04
Program:
Bygg och anläggning
Introduktionsprogrammen


 

 

Skolsköterskor

Mottagning måndag till fredag. Skolläkare bokas via skolsköterska. 

Berit SundvallFoto av: Kungsfoto Berit Sundvall
Telefon: 0302-52 13 52, 0736-88 89 99
Program:
Barn- och fritidsprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Introduktionsprogrammen

 

 

Karin KastenssonFoto av: Kungsfoto Karin Kastensson
Telefon: 0302-52 14 50, 0768-86 34 76
Program:
Estetiska programmet, 
Naturvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet, 
Gymnasiesärskolan
                          

 

Martin RosenqvistFoto av: Kungsfoto Martin Rosenqvist
Telefon: 0302-52 10 18, 076-129 54 39
Program:
El- och energiprogrammet, 
Ekonomiprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet

 

 


Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Vi ger elever möjligheter att utvecklas efter egna förutsättningar på den nivå de befinner sig. 

 
Annalena ÖnnhedFoto av: Kungsfoto Annalena Önnhed
Telefon: 0302-52 20 69
Program:
Barn- och fritid
Samhällsvetenskap 
 
  
 
 

Marie LarssonMarie LarssonFoto av: KungsfotoMarie Larsson
Telefon: 0302-52 10 20, 0736-60 67 26
Program:
Bygg- och anläggning
Estetiska

 

 

 

Telefon: 0302-52 13 39, 0727-02 13 39
Program:
Introduktionsprogrammen
Naturvetenskap
Teknik 
 
 
 
 
 
Specialpedagog Malin Bolin Foto av: Kungsfoto Malin Bohlin
Telefon: 0302-52 20 65, 070-249 14 42
Program:
El- och energi
Ekonomi 

 

 

 

Specialpedagog Sofie ElmrudFoto av: Kungsfoto Sofie Elmrud
Telefon: 076-895 02 43
Program:
Ekonomi
Handel- och administration