Elevhälsans personal

Elevhälsan består av kuratorer, skolspykolog, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan skapar möjligheter för varje elevs lärande.

Elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för varje enskild elevs lärande och utveckling och bidra till att skolans fysiska och psykosociala miljö utformas så att elevernas hälsa och välbefinnande främjas.

Förebyggande helhetssyn

Elevhälsan arbetar förebyggande och har en helhetssyn på elevens utveckling och varje elev möts utifrån sina förutsättningar, behov och kunskapsnivå.

Trygghetsteamet

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan? Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i Trygghetsteamet. Klicka här mer information och kontaktuppgifter till trygghetsteamet.

Ungdomscentralen

På Ungdomscentralen kan du träffa kommunens fältsekreterare, den person som arbetar med stöd till unga brottsoffer samt familjebehandlare. Här jobbar också de som stöttar ungdomar som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg (Aktivitetsansvaret). Läs mer om ungdomcentralen här | kontaktuppgifter till ungdomscentralen

Studie- och yrkesvägledare

Till oss är du välkommen för vägledningssamtal och att bolla idéer och tankar inför framtida yrkesval. Klicka här för att läsa vidare

Skolkuratorer/psykolog

Kurator utför socialt behandlingsarbete av olika karaktär och på olika nivåer. Till kurator kan du alltid vända dig när du känner behov av att prata med någon. Mottagning efter överenskommelse.

Lena AldenFoto av: .Lena Aldén
Telefon 0302-52 13 55, 073-688 89 92

Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

 

Pernilla WenanderFoto av: Lerums gymnasiumPernilla Wenander
Telefon 0302-52 16 43, 076-129 55 04

Program:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Gymnasiesärskolan
Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Samhällsvetenskapsprogrammet

 

Alexandra JanssonFoto av: KungsfotoAlexandra Jansson, psykolog 
Telefon: 0302-52 15 59, 070-231 11 83

Psykologärenden/utredningar: samtliga program.

 

 

 


Skolsköterskor

Mottagning måndag till fredag. Skolläkare bokas via skolsköterska. 

Berit SundvallFoto av: KungsfotoBerit Sundvall
Telefon: 0302-52 13 52, 0736-88 89 99
Arbetstid: Måndag och fredag
Program:
Introduktionsprogrammen

Tisdag, onsdag och torsdag arbetar Berit Sundvall med Start Lerum 

 

Karin KastenssonFoto av: KungsfotoKarin Kastensson
Telefon: 0302-52 14 50, 0768-86 34 76
Program:
Handels- och administrationsprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet,
Teknikprogrammet,
Gymnasiesärskolan


Jenny LindholmFoto av: KungsfotoJenny Lindholm
Telefon: 0302-52 13 57, 073-071 21 63

Program: 
Barn- och fritidsprogrammet,
Estetiska programmet, 
Samhällsvetenskapsprogrammet                                 

 

Martin RosenqvistFoto av: KungsfotoMartin Rosenqvist
Telefon: 0302-52 10 18, 076-129 54 39
Arbetstid: Tisdag, onsdag och torsdag

Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet 

 


Specialpedagoger

Vi specialpedagoger hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Vi ger elever möjligheter att utvecklas efter egna förutsättningar på den nivå de befinner sig. 

 
Annalena ÖnnhedFoto av: KungsfotoAnnalena Önnhed
Telefon: 0302-52 20 69
Program: 
 
 
 
 
  
 
 

Marie LarssonFoto av: KungsfotoMarie Larsson

Telefon: 0302-52 10 20, 0736-60 67 26
Program: 

 

 

 

Kajsa LundgrenFoto av: KungsfotoKajsa Lundgren
Telefon: 0302-52 13 39, 0727-02 13 39
Program: