Skolledning

Vår skola är indelad i fem skolenheter som var och en leds av en rektor. För övriga funktioner samt samordning inom skolan finns en verksamhetschef.

Verksamhetschef

Göran Careborg, goran.careborg@lerum.se
0302-52 13 38, 0761-28 15 89

Rektor skolenhet 1

Astrid Kling, astrid.kling@lerum.se
0302-52 13 67, 0761-29 54 66

Rektor för programmen:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • PRO - Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Rektor skolenhet 2

Christina Söderman, christina.soderman@lerum.se
0302-52 13 41, 0708-81 16 63

Rektor för programmen:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Rektor skolenhet 3

Cajsa Odhagen Fridén, cajsa.odhagenfriden@lerum.se
0302-52 13 77, 076-129 54 71

Rektor för

 • Introduktionsprogrammen

Rektor skolenhet 4

Sara Lundqvist, Sara.Lundqvist@lerum.se
0302-52 13 45, 0761-29 54 54

Rektor för programmen:

 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • PRO - Handels- och administrationsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Rektor skolenhet 5

Lars Andersson, lars.andersson@lerum.se
0302-52 13 40, 0736-60 48 20

Rektor för programmen:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • PRO - Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Seglargymnasiet

Enhetschef

Jessica Steen Carlsson, jessica.steen@lerum.se
0302-52 13 36

Chef för serviceenheten:

administration, vaktmästeri, café