Vaktmästare

Telefon till vaktmästarexpeditionen 0302-52 13 46. Kopplas till den vaktmästare som har jouren.

Vaktmästare
Anders Lilja, Anders.Lilja@lerum.se
Jan Tingbjörn, jan.tingbjorn@lerum.se
Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@lerum.se
Rigmor Carlsson, rigmor.carlsson@lerum.se

Enhetschef
Jessica Steen Carlsson, jessica.steen@lerum.se
0302-52 13 36

Chef för Administration, Vaktmästeri, Café