Vaktmästare

Telefon till vaktmästarexpeditionen 0302-52 13 46. Kopplas till den vaktmästare som är i tjänst.

E-post till vaktmästeriet: gymnasiet.vaktmastarna@lerum.se

Vaktmästare

Ingemar Holm
Magnus Eriksson
Mustafa Shiraliyev
Peter Hedén
Rigmor Carlsson

Enhetschef

Jessica Steen Carlsson, jessica.steen@lerum.se, 0302-52 13 36
Chef för administration, vaktmästeri, café