Vaktmästare

Telefon till vaktmästarexpeditionen 0302-52 13 46. Kopplas till den vaktmästare som har jouren.

Vaktmästare
Jan Tingbjörn
jan.tingbjorn@lerum.se

Vaktmästare
Rigmor Carlsson
rigmor.carlsson@lerum.se

Enhetschef
Jessica Steen Carlsson, jessica.steen@lerum.se
0302-52 13 36

Chef för Administration, Vaktmästeri, Café