Vaktmästare

Telefon till vaktmästarexpeditionen 0302-52 13 46. Kopplas till den vaktmästare som är i tjänst.

E-post till vaktmästeriet: gymnasiet.vaktmastarna@lerum.se

Vaktmästare
Anders Lilja
Magnus Eriksson
Rigmor Carlsson

Enhetschef
Jessica Steen Carlsson, jessica.steen@lerum.se, 0302-52 13 36
Chef för Administration, Vaktmästeri, Café