Förstärkningsarbeten vid Lerums gymnasium

Publiceringsdatum : 2014-04-01

På grund av sättningar behöver förstärkningsarbeten göras på Lerums gymnasium. Sättningarna rör byggnaden Eken inklusive idrottshallen, Dergårdsteatern och Lerums bibliotek.

Åtgärdsplanen är att under tre år göra förstärkningsarbeten under sommarloven 2015, 2016 och 2017. Tanken är att använda sommarloven för att minimera störning av verksamheterna i byggnaden. Förstärkning görs bland annat genom pålning.

I vilken ordning förstärkningsarbetet kommer göras tas fram gemensamt mellan Sektor lärande och Sektor samhällsbyggnad. Förstärkningsarbetena beräknas kosta cirka 62 miljoner kronor.