Utbyten/HU 2013

Publiceringsdatum : 2013-01-23

Humanistiska programmet gör under 2013 en rad spännande utbyten och resor.

Utbyte med Istanbul/Turkiet

Internationella Humanistiska Programmet gör under 2013 för andra gången ett stort interkulturellt utbyte med Koç School i Istanbul/Turkiet. Utbytet äger rum i april samt i september 2013 och kretsar kring projektet ”Life Conditions for Young People in Europe”. Istanbul är en fascinerande megastad med ca 17 milj. invånare och är den enda staden i världen som ligger i två kontinenter – Europa och Asien.

 

Utbyte med Sankt Petersburg/Ryssland

Internationella Humanistiska Programmet planerar under 2013/2014 ett miniutbyte med Peterschule i Sankt Petersburg/Ryssland. Ca 8-10 elever kommer att mötas i Ryssland och Sverige för att studera och diskutera olika miljöaspekter med fokus på Östersjön.