Lerums Gymnasium står högt i kurs bland invånarna

Publiceringsdatum : 2014-05-26

Invånarna i kommunen är nöjda med gymnasieskolan, utbildningsmöjligheter, idrotts- och motionsanläggningar, och vatten och avlopp. Det visar den senaste medborgarundersökningen som Lerum deltog i.

Lerum får goda resultat i jämförelse med övriga 131 kommuner, som deltog i Statistiska centralbyråns undersökning våren 2013. Utmärkande är gymnasieskolan som får det åttonde bästa placeringsresultatet av de 131 kommunerna.

- Oerhört glädjande. Jag tror den stora trivseln bland personal och elever smittar av sig på omvärlden. Tror också att vår personals professionalism och engagemang för elevernas utveckling och lärande märks. Vi är till för våra elever. Det goda resultatet i undersökningen stärker oss också i vår ambition att vara det givna förstahandsvalet för ungdomarna i Lerums kommun, men att också vara en attraktiv skola för elever från andra kommuner, säger Göran Careborg, verksamhetschef Lerums Gymnasium.

Lerum hamnar överlag på den övre halvan (över medianen) i de flesta frågor. Det går samtidigt att uttyda en negativ trend från tidigare undersökningar. Kvinnor ger ett högre index än männen i undersökningen, vilket pekar åt att det finns flera områden kvar att arbeta på för att nå en jämställd nöjdhet av kommunens verksamhet.

Vision 2025 har brett stöd

Lerum har valt att lägga till ett antal frågor som rör Vision 2025. Visionen har ett fortsatt brett stöd bland invånarna. För att bidra till visionen är invånarna i första hand villiga att minska energianvändning i hemmet.

Klicka här för att läsa mer om medborgarundersökningen 2013 och läsa resultatrapporten.