Möte med vårdnadshavare för elever i årskurs 1

Publiceringsdatum : 2014-09-05

Vårdnadshavare för elever i årskurs 1 är välkomna till skolans aula, Dergårdsteatern, torsdagen den 18 september. Vi startar med en gemensam samling i aulan för att därefter gå ut i skolan med respektive mentor.

Under kvällen medverkar förutom elevernas mentorer även skolledning och personal från elevhälsan.

Klockan 18.15

 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Teknikprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet

Klockan 19.15

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Varmt välkomna!

Göran Careborg,
Verksamhetschef