Välkommen till årets Bikupa

Publiceringsdatum : 2015-01-30

Torsdagen den 5 februari klockan 16.30-19.00 är det "Bikupa" på Lerums Gymnasium. Ett tillfälle för vårdnadshavare och elever i årskurs 1 att träffa undervisande lärare.

Under kvällen får elever och föräldrar möjlighet till feedback från undervisande lärare i elevens alla kurser.

Studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och ansvarig för individuella valen kommer också att vara på plats under kvällen.

Bikupan äger rum i gymnasiets matsalar.

Varmt välkomna!
Göran Careborg med personal