Youth in Action Programme

Publiceringsdatum : 2014-01-23

Lärarna Stefan Segerqvist, Mattias Nocke och Peter Lindbäck från introduktionsprogrammen var i början av januari - tillsammans med deltagare från England, Bulgarien, Estland, Tyskland, Rumänien, Polen, Turkiet, Italien och Spanien - nyligen deltagit på en kurs i York inom EU-projektet "Youth in Action Programme".

Syftet är att lärare och människor som arbetar unga socialt exkluderade ska lära sig skapa projekt för unga. Arbetssättet var informellt lärande och frågeställningar som behandlades var bl.a.

  • Vem eller vilka är socialt exkluderade i samhället?
  • Vad innebär det att vara socialt exkluderad?
  • Vad innebär det för samhället att det finns socialt exkluderade?
  • Vilka hinder eller möjligheter finns det för inkludering?
  • Måste alla inkluderas?

Ett axplock av orsaker till exkludering som diskuterades var fysiska och psykiska nedsättningar, språk, utbildning, sexuell läggning, fattigdom, religion, romsk härkomst etc. Kursdeltagarna fick även gå ut på fältstudier och fråga befolkningen om åsikter inom ämnet.

Nu skissas det från vår sida på ett multinationellt utbyte i Turkiet med temat personlig coaching. Representanter från Bulgarien gjorde även de en informell inbjudan om framtida utbyte med IM-programmen på Lerums Gymnasium. Bulgarien, England och Polen besökte och deltog i vårt projekt ”THINK globally - ACT locally” i maj 2013.