Årets UF-skola

Publiceringsdatum : 2020-03-02

Lerums gymnasium har tilldelats priset Årets UF-skola i Göteborgsregionen. Ett pris som har sin grund i ett gott samarbete mellan skolan, kommunen och kommunens näringslivsenhet.

Fem skolor i Göteborgsregionen var nominerade till priset Årets UF-skola. Efter en tuff intervju av nomineringskommittén vann Lerums gymnasium. Priset delades ut på Svenska Mässan i Göteborg under förmiddagen måndagen den 2 mars.

- Vi ser inte bara UF (ung företagsamhet) som något där vi skapar entreprenörer för samhällets bästa utan också människor som utvecklas till goda samhällsmedborgare, säger Lars Andersson, rektor på Lerums gymnasium.

Lars beskriver att gymnasiet jobbar med att göra ungdomarna rakryggade och rustade för livet ute i samhället. Något som juryn värderade högt.

Viktigt samarbete

- Priset fångar det viktiga samarbete skolan har med Lerums kommun och näringslivsenheten, säger Lars Andersson.

Samarbetet ger skolan hjälp att knyta kontakter ute i näringslivet och är en grund för den infrastruktur som skapas för eleverna.

- Kommunen ska ta åt sig äran för den här strukturen, säger Lars Andersson och fortsätter.

Goda förutsättningar

Priset belyser de goda förutsättningar som elever som har UF har på Lerums gymnasium.

- Det här känns riktigt gott, säger Lars Andersson.

Motiveringen för årets UF-skola lyder

Årets skola använder UF som ett verktyg för motivation och måluppfyllelse. Skolan har utvecklats enormt de senaste åren och skapar en långsiktighet genom struktur oh organisation. Ämnesintegration ses som ett måste och hållbarhet genomsyrar arbetet som en grön tråd. Samverkan med näringsliv och kommun har tagits till nya höjder och eleverna ges möjlighet att hitta externa arenor, både för försäljning och för utveckling. Skolan har en tydlig strategi och tar bland annat hänsyn till UF-undervisningen när man bygger om. Årets skola bygger ungdomar som rakryggat och fullt rustade kliver ut i samhället. En sjukt enig jury ger priset till: Lerums gymnasium!