Blandform av distans- och närundervisning veckorna 20 till 23

Publiceringsdatum : 2021-05-12

Vi fortsätter den planerade blandformen av distans- och närundervisning terminen ut.

Variationer och avvikelser från schemat nedan kan komma att göras. Var därför uppmärksam på information från din rektor och dina lärare.

Vecka 20

 • Årskurs 3 närundervisning
 • Årskurs 2 närundervisning
 • Årskurs 1 distansundervisning
 • Introduktionsprogrammen närundervisning
 • Gymnasiesärskolan närundervisning

Vecka 21

 • Årskurs 3 närundervisning
 • Årskurs 2 distansundervisning
 • Årskurs 1 närundervisning
 • Introduktionsprogrammen närundervisning
 • Gymnasiesärskolan närundervisning

Vecka 22

 • Årskurs 3 närundervisning
 • Årskurs 2 närundervisning
 • Årskurs 1 distansundervisning
 • Introduktionsprogrammen närundervisning
 • Gymnasiesärskolan närundervisning

Vecka 23

 • Årskurs 2 närundervisning
 • Årskurs 1 närundervisning
 • Introduktionsprogrammen närundervisning
 • Gymnasiesärskolan närundervisning