Lerums gymnasium tilldelas Bokmässans stipendium

Publiceringsdatum : 2017-09-21

Bokmässans bildningsstipendium tilldelas i år Lerums gymnasium för skolans arbete med att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.

Priset på 25 000 kronor tilldelas Lerums gymnasium med motiveringen:
"Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar."

Bokmässans pressmeddelande

Gymnasiet har under våren 2017 deltagit i ett pilotprojekt initierat av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Arbetet är inspirerat av en pedagogisk modell utvecklad i Mellanöstern för att underlätta en framtida fredsprocess mellan israeler och palestinier. Modellen är tänkt att reflektera israelers respektive palestiniers perspektiv på historien och främja en dialog mellan elever i skolmiljö.

– Vi på Lerums gymnasium är mycket glada att vårt mångåriga arbete med mänskliga rättigheter uppmärksammas. Projektet tillsammans med Segerstedtinstitutet passar väl in i hur vi försöker arbeta med dessa frågor och har hjälpt våra elever att få perspektiv på historien, nutiden och framtiden, säger Astrid Kling, rektor på Lerums gymnasium.

Lerums Gymnasium är sedan 2013 en Skola för mänskliga rättigheter, en undervisningsmodell framtagen av organisationen Amnesty.

Stipendiet kommer att delas ut vid en prisceremoni i anslutning till Bokmässan fredagen den 29 september.

Kontaktinformation

Astrid Kling, rektor
astrid.kling@lerum.se
076-129 54 66