Digitala omdömen

Publiceringsdatum : 2020-11-11

En gång per termin får eleverna på gymnasiet ett digitalt omdöme i Skola24. Det är ett omdöme som tar hänsyn till de moment som genomförts hittills i kursen.

Mentorerna använder också dessa omdömen vid utvecklingssamtalen. Viktigast är naturligtvis som elev att prata med undervisande lärare om hur det går i kurserna.

Så här tar du fram omdömen i skola 24.