Distansundervisning på Lerums gymnasium från 7:e december

Publiceringsdatum : 2020-12-03

Statsminister Stefan Löfvén meddelade idag att gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning/fjärrundervisning från och med måndag 7 december fram till 6 januari, 2021. Detta gäller inte gymnasiesärskolan.

Praktiska moment som inte fungerar på distans, examinationer (prov) samt undervisning för elever som har svårt att klara distansundervisning kan ske i skolan efter beslut av rektor. Skolan är inte stängd. Undervisningen följer schemat med avslutning den 18 december.

Här i Lerum hade vi redan fattat beslutet att gå över på distans/fjärr under sista skolveckan. Nu utökas det till att istället gälla de två sista skolveckorna. Skillnaden blir alltså inte så stor.

Minska smittspridningen

Regeringens motiv för åtgärden är att minska smittspridningen i samhället. På så sätt minskas trängsel i skola, kollektivtrafik och på gator och torg. För att åtgärden ska ge önskad effekt krävs att de allmänna rekommendationerna följs. Att vara hemma när man är sjuk, att inte arrangera eller gå på privata fester och att hålla distans när man befinner sig utanför hemmet. Det finns inga genvägar. Vi har alla ett eget personligt ansvar. Dessa två veckor innebär också en möjlighet att slippa bli smittad och att på så vis kunna fira jul med de närmaste.

Distansundervisning till våren

Vi kommer att följa utvecklingen noga och fatta nödvändiga beslut om så behövs. Just nu planerar vi att efter jul fortsätta med varannan vecka för tvåor och treor på högskoleförberedande program fram till sportlovet. Första skolveckan som börjar den 11 januari har årskurs 2 distans/fjärrundervisning.

Under våren var vi igång med distansundervisning i närmare tre månader. Det gick bra även om det var kämpigt och upplevdes av många som rätt trist. Nu är det under två veckor. Det kommer att gå bra. 

Ta med läroböcker hem

Kom ihåg att ta med läroböcker och annat som kan behövas när ni som är elever lämnar skolan imorgon fredag.

Ett stort lycka till, önskas elever och personal!

Skolledningen genom

Göran Careborg, verksamhetschef Lerums gymnasium