Information om distansundervisning

Publiceringsdatum : 2020-03-17

Den skolförlagda utbildningen har stängts ner och Lerums gymnasium har gått över till distansutbildning. Skälet till detta är att förhindra och dämpa smittspridningen av coronaviruset, Covid-19.

2020-03-18: Skolledningen informerar i ett brev till vårdnadshavare och elever om distansutbildning på Lerums gymnasium. Klicka här för att läsa brevet. Informationen kommer också att skickas hem till alla elever och vårdnadshavare.

Lektioner enligt schema

Lerums gymnasium anser det är viktigt att försöka hålla fast vid en invand skolstruktur. Att skoldagen så långt som möjligt är sig lik. Lektionerna kommer att ske på distans enligt schema. Schemaändringar kan ske så vi uppmanar elever att dagligen titta på sitt personliga schema.

Den rådande situationen innebär inte att det är lov ifrån skolan. Utbildningen ska genomföras hemifrån istället för i skolan. Du som är vårdnadshavare kommer att vara extra viktig. Underlätta genom att visa intresse för studierna, ställa frågor och stötta, inte minst så att eleverna följer schemat.

Sjukanmälan på skola24

Om du som elev är sjuk görs sjukanmälan som vanligt via telefon eller i Skola24. Närvaro tas vid varje lektion som genomförs på distans.

Kommunikation via Google Classroom

All information (planeringar, genomgångar, arbetsuppgifter och inlämningar med mera) kommer att finnas på vår lärplattform Google Classroom.

För de elever som inte hämtat läromedel eller annat material finns personal på plats i skolan. För hjälp med upplåsning av skåp kontaktas vaktmästeriet.