Fortsatt undervisning på distans

Publiceringsdatum : 2021-03-26

På torsdagen 25 mars meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet upphör efter påsk. På Lerums gymnasium kommer fortsatt en blandform av distans- och skolförlagd undervisning att gälla. Det här på grund av stor smittspridning regionen och inte minst inom Lerums kommun.

Rekommendationerna släpps alltså på nationell nivå men lämnas istället över till regional och lokal nivå. Här på Lerums gymnasium följer vi de rekommendationer som Smittskyddet i Västra Götaland ger. De ser allvarligt på smittläget i regionen och rekommenderar distansundervisning med möjlighet att ha cirka en tredjedel av eleverna i skolan även veckan efter påsk. Det innebär samma rekommendation som idag. Hur det blir efter från och med 19 april har man inte meddelat ännu.

Vi hoppas självklart att besked kommer i god tid så att vi kan informera elever, personal och vårdnadshavare. Självklart är det önskvärt att succesivt öka antalet elever i skolan men att öppna skolan helt är inte förenligt med det arbete som idag bedrivs för att minska smittan.

Inga utbrott eller kluster av smittade

Läget på Lerums gymnasium är för närvarande tillfredställande. Vi har enskilda individer som är smittade, både bland elever och personal. Smittspårning och information till de som eventuellt träffat dessa sker enligt de rutiner och handlingsplan som Smittskyddet i Västra Götaland rekommenderar. Vi har inte haft något utbrott eller kluster av smittade. Smittskyddet är väldigt tydliga med att smittan i första hand sker inom familjer och i andra hand på arbetsplatser, mellan vuxna.

Skolledningen kommer under nästa vecka (vecka 13) informera om vilka som kommer att vara i skolan veckan efter påsklovet och vilka som undervisas över distans.

Följer utvecklingen noga

Vi följer utvecklingen noga och kommer så fort vi har information meddela hur vi gör från och med den 19 april. Vi står också i daglig kontakt med övriga större gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. De agerar på samma vis som oss.

Kom ihåg, det finns ingen genväg. Fortfarande gäller det personliga ansvaret: Håll avstånd – Stanna hemma när du är sjuk – Tvätta händerna.