Information om studenten 2020

Publiceringsdatum : 2020-05-11

Göran Careborg informerar om årets student.

Som ni vet så har det varit många diskussioner om studenten i år. Vi är nog alla överens om vikten att fira studenten på ett så värdigt sätt som möjligt utan att äventyra smittskyddet. Ni elever har haft möjlighet att tycka till och komma med synpunkter.

Allt kommer att ske inom klassens ram. Vi kommer inte ha några gemensamma samlingar under dagen. Den första klassen är här vid niotiden och den sista springer ut strax före tre. Utspringet kommer att filmas och kunna följas av anhöriga och vänner i realtid. Exakta tider och detaljer för programmet kommer att komma ut på torsdag.

Utspring från Granen

Vi som ansvariga gör allt för att minimera smittrisk och göra dagen så säker som vi kan. Du som student måste göra din del. Mer om detta på torsdag. En sak till. Efter mycket diskussion bestämdes till slut att använda det traditionella utspringet från Granen. Mer detaljerad information kommer på torsdag.

Göran Careoborg, verksamhetschef