Insamling till Ung Cancer

Publiceringsdatum : 2018-03-23

Under flera år har elever från Lerums gymnasium deltagit som funktionärer på specialvarvet. I år arbetar funktionärerna till förmån för den ideella organisationen Ung Cancer.

Det är elever från samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet som hjälper till under specialvarvet. Som tack för deras insats får de 5000 kronor. Pengarna har eleverna valt att skänka till organisationen Ung Cancer. 

Var med och bidra du också! På ungcancer.se kan du lämna ett bidrag.

Specialvarvet, som är en del av Göteborgsvarvet, är tävlingen för löpare med intellektuell funktionsnedsättning. Starten går den 17 maj i år.