Frågor om klassindelning årskurs 1

Publiceringsdatum : 2020-08-11

På många program finns flera klasser. Vilken klass du blivit placerad i får du reda på i samband med uppropet. Vi har som rutin att inte tillåta klassbyte de första veckorna. Erfarenhetsmässigt vet vi att de brukar bli väldigt bra.

Vi arbetar med klassindelning och schema fram till skolstart. Reservantagning har börjat och pågår fram till 3:e september. Under denna period tillkommer och avgår elever. Det kan därför ske förändringar i klasserna.

Det schema som syns på lerum.se/gymnasium/schema är preliminärt, uppdateringar och förändringar sker ofta i början av terminen.