Kombinerad distans- och närundervisning

Publiceringsdatum : 2021-02-26

Lerums gymnasium har sedan en tid en kombination av närundervisning och distansundervisning. Det här innebär att merparten av eleverna har distansundervisning men där en årskurs har skolförlagd undervisning.

Uppdaterad 2021-03-08:

Planering vecka 10 fram till påsklovet

Vi följer utvecklingen noga och har tät kontakt med Smittskyddet i Västra Götaland. Så här planerar vi de närmsta veckorna. Det kan finnas avvikelser från schemat. Från och med vecka 11 har vi en årskurs i skolan men ytterligare några undervisningsgrupper kommer vara inne för närundervisning. Håll dig informerad via din mentor och rektor. Vi återkommer med information om hur det ser ut efter påsklovet.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har sin undervisning på skolan.

Vecka 10

  • Årskurs 2 har närundervisning.
  • Årskurs 1 och 3 har distansundervisning. 

Vecka 11

  • Årskurs 1 närundervisning. 
  • Årskurs 2 och 3 har distansundervisning.

Vecka 12

  • Årskurs 3 närundervisning.
  • Årskurs 1 och 2 har distansundervisning.

Vecka 13

  • Årskurs 2 närundervisning.
  • Årskurs 1 och 3 har distansundervisning.