Lerums gymnasium går över till delvis distansundervisning

Publiceringsdatum : 2020-11-19

Skolledningen har beslutat att fortsätta med distansundervisning varannan vecka för tvåor och treor på de högskoleförberedande programmen. Beslutet om fortsatt distansundervisning gäller fram till jullovet.

Uppdaterad information 2020-11-19:
Skolledningen har nu fattat beslutet om att fortsätta med distansundervisning i den tappning som den genomförs just nu. Det betyder att distansundervisning bedrivs varannan vecka för tvåor och treor på de högskoleförberedande programmen. För övriga kan enstaka lektioner på distans förekomma men då efter beslut av respektive rektor. Beslutet om fortsatt distansundervisning gäller fram till jullovet.

2020-11-05:
De åtgärder vi gjort för att minska trängsel räcker inte. Framför allt gäller detta korridorer, gemensamma ytor och bamba.

Skolledningen har därför bestämt att från och med måndag den 9 november delvis gå över till distansundervisning. I ett första steg fram till och med 20 november, det vill säga under två veckor. Vi följer utvecklingen noga och avvaktar Västra Götalandsregionens nya ställningstagande den 19 november.

Från och med måndag den 9 november gäller följande:

 • Årskurs 1 har all undervisning skolförlagd.
 • Yrkesprogrammen har undervisningen skolförlagd. Många är dessutom ute på praktik, APL.
 • Gymnasiesärskolan har undervisningen skolförlagd.
 • Introduktionsprogrammen har undervisningen skolförlagd men undantag kan förekomma efter beslut av rektor.
 • Årskurs 2 på högskoleförberedande program har distansundervisning varannan vecka med början vecka 46, 9 november.
 • Årskurs 3 på högskoleförberedande program har distansundervisning varannan vecka med start vecka 47, 16 november.
 • Undervisande lärare informerar hur lektionerna med individuellt val genomförs.

Med distansundervisning menar vi fjärrundervisning. Det vill säga att lektionerna sker digitalt på distans. Schemat gäller.

Sammanfattningsvis

Skolan är öppen. Det är inte som i våras. Förändringarna ovan kommer bidra till minskad trängsel såväl i skolan som kollektivtrafiken. 

Vid frågor

Har du frågor, vänd dig till din lärare eller din rektor. Som skola har vi nu vidtagit en mängd åtgärder för att minska trängsel och hindra smittspridning men vi måste alla hjälpas åt att hålla distans. De flesta av alla de rekommendationer som ges riktas till oss som individer. Vi behöver alla tänka igenom hur vi agerar.  Det är allvar nu. Tillsammans kommer vi igenom detta. Det finns definitivt ett ljus i tunneln.

Skolledningen
genom
Göran Careborg, verksamhetschef

Högskoleförberedande program:

 • Ekonomiprogrammet, EK
 • Estetiska programmet, ES
 • Naturvetenskapsprogrammet, NA
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA
 • Teknikprogrammet, TE

Yrkesprogram:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
 • Barn- och fritidsprogrammet, BF
 • El- och energiprogrammet, EE
 • Handels- och administrationsprogrammet, HA