Möte med vårdnadshavare till elever i årskurs 1

Publiceringsdatum : 2016-08-09

Vårdnadshavare med barn i årskurs 1 är välkomna till skolans aula, Dergårdsteatern, tisdagen den 20 september 2016. Vi startar med en samling i aulan för att därefter gå ut i skolan med respektive mentor.

Under kvällen medverkar förutom mentorer även skolledning och personal från elevhälsan.

Klockan 18.00

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Introduktionsprogrammen
 • Naturvetenskapsprogrammet

Klockan 18.45

 • El- och energiprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet