Möte med vårdnadshavare för elever i årskurs 1

Publiceringsdatum : 2021-09-01

Välkomna till ett möte om vårt gemensamma uppdrag med våra ungdomar.

För att minska trängsel och därmed risk för smittspridning kan vi inte bjuda in till en gemensam samling i teatern som vi brukar utan varje klass kommer att träffas för sig. Där får ni då träffa klassens mentorer och programmets rektor.

För att mötena inte ska bli för stora har vi begränsat deltagandet till en vårdnadshavare per elev. Många klasser har 32 elever och då blir det totala antalet för stort. Vi har satt gränsen för max 50 deltagare per möte.

 • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA1A, 22/9 klockan 18.00. Sal: D133, hus Linden
 • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA1B,  22/9 klockan 18.00. Sal: D132, hus Linden
 • Barn- och fritidsprogrammet, 14/9 klockan 17.30. Sal: E207, hus Eken
 • Ekonomiprogrammet, EK1A, 15/9 klockan 18.00. Sal: G221, hus Granen
 • Ekonomiprogrammet, EK1B, 16/9 klockan 18.00. Sal: Gradängsalen, hus Granen
 • Ekonomiprogrammet, EK1C, 15/9 klockan 17.30. Sal: Gradängsalen, hus Granen
 • El- och energiprogrammet, EE1A, 16/9 klockan 17.30. Lokal: Café Granen
 • El- och energiprogrammet, EE1B, 16/9 klockan 17.30. Lokal: Café Granen
 • Estetiska programmet. 21/9 klockan 17.30. Sal: Orkestersalen, hus Eken
 • Gymnasiesärskolan, 21/9 klockan 17.30. Sal: E105, hus Eken
 • Handels- och administrationsprogrammet, 15/9 klockan 17.30. Sal: K113, hus Kastanjen
 • Naturvetenskapsprogrammet, NA1A, 22/9 klockan 18.00. Sal: E112, hus Eken
 • Naturvetenskapsprogrammet, NA1B, 22/9 klockan 18.00. Sal: E113, hus Eken
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA1A, 14/9 klockan 17.30. Sal: E224, hus Eken
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA1B, 14/9 klockan 17.30. Lokal: Studiestugan, hus Eken
 • Teknikprogrammet, TE1A, 22/9 klockan 18.00. Sal: D130, hus Linden
 • Teknikprogrammet, TE1B, 22/9 klockan 18.00. Sal: E203, hus Eken