Möte med vårdnadshavare med elever i årskurs 1

Publiceringsdatum : 2018-09-18

Välkomna till skolans aula, Dergårdsteatern, onsdagen den 26 september.

Vi startar med en gemensam samling i aulan, Dergårdsteatern, för att därefter gå ut i skolan med respektive mentor. Under kvällen medverkar förutom elevernas mentorer även skolledning och personal från elevhälsan.

Dergårdsteatern finns vid entré A, se även orienteringskarta här.

Klockan 18.00

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Gymnasiesärskolan
 • Naturvetenskapsprogrammet

Klockan 18.45

 • El- och energiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Varmt välkomna!
Göran Careborg, Verksamhetschef