Möte med vårdnadshavare

Publiceringsdatum : 2017-09-14

Välkomna till skolans aula, Dergårdsteatern, onsdagen den 27 september till möte med vårdnadshavare för elever i årskurs 1

Vi startar med en gemensam samling i aulan för att därefter gå ut i skolan med respektive mentor. Under kvällen medverkar förutom elevernas mentorer även skolledning och personal från elevhälsan.

Klockan 18.00

 • El- och energiprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Introduktionsprogrammen;
  Preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion.

Klockan 18.45

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapliga programmet

Vårdnadshavare/kontaktperson för språkelever som läser med en klass på nationellt program följer den klassens tid.

 

Varmt välkomna!

Göran Careborg, verksamhetschef