Möte med vårdnadshavare

Publiceringsdatum : 2020-09-04

Till dig som är vårdnadshavare till elev i årskurs 1. Välkomna till ett möte om vårt gemensamma uppdrag med våra ungdomar.

På grund av läget med Covid-19 kan vi inte bjuda in till en gemensam samling i teatern som vi brukar, utan varje klass kommer att träffas var för sig. Då får ni träffa klassens mentorer och programmets rektor.

För att mötena inte ska bli för stora har vi begränsat deltagandet till en vårdnadshavare per elev. Många klasser har 32 elever och då blir det totala antalet för stort. Vi har satt gränsen för max 50 deltagare per möte.

Inbjudan med datum och tider har skickats hem till vårdnadshavare. Du kan även läsa brevet här.