Naturvetenskapsprogrammet certifierad utbildning inom Teknikcollege

Publiceringsdatum : 2021-05-20

Naturvetenskapsprogrammet på Lerums gymnasium är första gymnasiet i Göteborgsregionen att bli certifierat Teknikcollege.

I fyra år har teknikprogrammet på Lerums gymnasium varit ett certifierat Teknikcollege. Från hösten 2021 blir även naturvetenskapsprogrammet certifierad utbildning inom Teknikcollege.

Det här betyder att du som elev kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att öka din behörighet. Det ger dig en fördel inför arbetslivet eller vidare studier. På naturvetenskapsprogrammet läser du kurserna naturvetenskaplig specialisering, programmering och engelska 7 som "TC-kurser".

På teknikcollege har du en nära kontakt med arbetslivet. Du samarbetar med företagen i kommunen i olika projekt, praktik och uppdrag. Under utbildningen skapar du kontakter med företagen som ger dig större chans till jobb efter studenten.

Diplom efter avslutade studier

När du tar studenten får du examensbevis och ett diplom. Diplomet är en kvalitetsstämpel på din utbildning och det kan du använda när du söker arbete. På Teknikcolleges webb kan du läsa mer om vad som krävs för att få diplom.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.