Positiv bild av Lerums gymnasium

Publiceringsdatum : 2017-12-20

Medborgarna är nöjda med Lerums gymnasium, det visar höstens medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån.

I nöjd-medborgar-index rankas Lerums gymnasium högt och
får 71 poäng av totalt 100. Det här är en ökning från 2015 års undersökning.

- Otroligt roligt och hedrande att kommuninvånarna visar sådant förtroende för sin gymnasieskola. Våra elever, både de som är elever idag eller som gått här tidigare är oftast väldigt nöjda med sin gymnasieskola. De trivs, känner sig trygga och når långt. Detta smittar på omgivningen säger Göran Careborg, verksamhetschef.

I medborgarundersökningen får invånarna svara på frågor om hur det är att leva och bo i Lerum, hur man uppfattar kommunens verksamheter och sitt inflytande på kommunen.

Ta del av hela undersökningen på lerum.se