Reportage om gymnasiets distansutbildning

Publiceringsdatum : 2020-03-25

Distansundervisningen på Lerums gymnasium har uppmärksammats av RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. På Spaningen.se och skolahemma.se finns reportage om skolans arbete med undervisning på distans.

Spaningen.se lyfter hur Lerums gymnasium har arbetat med övergången till distansundervisning. Erik Winerö, förstelärare i digitalisering, intervjuas.

skolahemma.se berättar läraren Anna-Karin Brogren Hansson om hur hon har upplevt första veckan av distansundervisning.

- Det är extra roligt att få bekräftelse även från utomstående att distansutbildningen fungerar så bra på Lerums gymnasium säger verksamhetschef Göran Careborg.

- Det är fantastiskt att se hur vi från ena dagen till den andra kan ställa om från skolförlagd utbildning till distansundervisning. Det är roligt att höra lärarna som vittnar om hur väl det fungerar och att eleverna är så aktiva.

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet.

Samlad information om distansutbildning

Lerums gymnasium har samlat information om arbetet med utbildning på distans. På webbplatsen Distansundervisning Lerums gymnasium finns information om den teknik som används, upplägg, lektionsstruktur och länkar. Sidan är öppen och fri att använda oavsett huvudman.