Så här jobbar vi med att hindra smittspridning

Publiceringsdatum : 2020-08-10

Det känns skönt att kunna hälsa välkommen till en öppen skola igen. En del är som det brukar men samtidigt är det en helt annan situation. Här kan du läsa hur Lerums gymnasium arbetar med att hindra smittspridning av covid-19.

Det råder fortfarande en pandemi och vi måste göra vad vi kan för att förhindra smittspridning. I vårt smittskyddsarbete utgår vi ifrån de förslag som Folkhälsomyndigheten ger. Läs informationen från Folkhälsomyndigheten.

Som bidragande skäl till att gymnasiet åter kan öppna igen skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbsida att barn och ungdomar står för en liten del av covid-19 fallen. Skolor har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personalen som arbetar i skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Stängningen av skolan har inte spelat någon avgörande roll i kontrollerandet av smittspridningen. Se Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning.

Utgångspunkten är att skolan är öppen och att undervisningen är skolförlagd. Så här jobbar vi med att hindra smittspridning:

Tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid sjukdom

Personal och elever får denna information samt uppmanas att tvätta händer, om möjligt hålla avstånd till varandra och stanna hemma när man är sjuk.

Inga samlingar med fler än 50 personer

Rent konkret så genomförs inga samlingar där det är fler än 50 personer. Inga samlingar för elever eller personal i teatern. Starten för personal sker enhetsvis och upprop för elever sker också enhetsvis.

Ändrade lunchtider

Tiderna för lunch i bamba är justerade till 10.30-13.30. Detta för att glesa ut och inte få allt för stora samlingar i bamba. Starttider för programmen har justerats i schemat. Det är viktigt att du som elev går efter schemat och inte äter på annan tid.

Endast porträttfoton

Inga gruppfoton kommer att tas utan all fotografering sker i porträtt. En fotokatalog av gammalt snitt kommer att göras med porträttbilder istället för grupp. 

Möblering av salar

Salarna möbleras för att åstadkomma distansering så långt som möjligt.

Affischer om att hålla avstånd och tvätta händerna

Anslag om att hålla avstånd och tvätta händer finns för att påminna oss om vikten av ett personligt ansvar.

Färre sittplatser i café Granen

I café Granen glesas sittplatserna ut och det görs markeringar i golvet för köandet. Utbudet ses över och paketeras för att minska smittspridning.