Skolstart augusti 2021

Publiceringsdatum : 2016-06-10

Onsdagen den 18 augusti är det upprop för alla elever på Lerums gymnasium.

Uppropet för årskurs 1 är i Dergårdsteatern (bredvid biblioteket). Lunch serveras endast för elever i årskurs 1.

Uppropstiderna årskurs 1

 • Barn- och fritidsprogrammet, upprop klockan 9.40
 • Bygg- och anläggningsprogrammet, upprop klockan 11.40
 • El- och energiprogrammet, upprop klockan 10.20
 • Ekonomiprogrammet, upprop klockan 9.00
 • Estetiska programmet, upprop klockan 11.00
 • Gymnasiesärskolan, upprop klockan 11.00
 • Introduktionsprogrammen, upprop klockan 11.40
 • Handels- och administrationsprogrammet, upprop klockan 9.00
 • Naturvetenskapsprogrammet, upprop klockan 10.20
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, upprop klockan 9.40
 • Teknikprogrammet, upprop klockan 10.20

Uppropstider årskurs 2 och 3

Elever i årskurs 2 träffas klockan 8.30 och elever i årskurs 3 träffas klockan 13.30 i respektive klassrum. Se anslag vid ingångarna.

Skolkort (elevresor)

Bor* du i Lerums kommun och har mer än 6 kilometer till gymnasiet får ditt skolkort på uppropsdagen den 18 augusti.

Bor* du i en annan kommun får du ditt skolkort av hemkommunen. Kontakta din kommun för att få reda på hur du får ditt kort (olika kommuner har olika rutiner).

*Bor = den adress du är skriven på.

Bra att veta inför skolstarten

 • Sjukanmälan görs till nummer 0515-77 70 15
 • Schemat Observera att i början av terminen uppdateras schemat ofta.
 • Specialkost - Har du födoämnesallergi eller behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl är det viktigt att ansöka om specialkost, ansök om specialkost här.
 • Du som vårdnadshavare uppdaterar dina kontaktuppgifter här
 • Datorer till elever i årskurs 1 delas ut den i början av september. Viktigt att ha skrivit under datorkontraktet och lämnat det till mentor. Datorkontraktet delas ut på uppropsdagen.