Student 5 juni

Publiceringsdatum : 2020-04-22

Skolledningen har fattat ett beslut om inriktning för studentfirande 2020. Vi kommer att genomföra studenten den 5 juni. Trots rådande omständigheter vill vi att dagen ska bli en högtid och så lik det går en traditionell studentdag här på Lerums gymnasium

Vi kommer att genomföra studenten den 5 juni. Studentdagen kommer att ske inom klassens ram där vi kommer att schemalägga tider för klasserna. Förutom samlingen med klassen kommer också fotografering att ske samt ett ”utspring”. ”Utspringet” kommer att filmas för att kunna websändas. Släkt och vänner kommer inte att bjudas in till skolan utan får gratulera er på annat vis.

Dialog med avgångselever

Nästa steg är att i dialog med er studenter putsa på förslaget så att det blir så bra som möjligt. Fortsätt därför gärna att lämna synpunkter på Instagram. Vi kommer också inom kort att bjuda in till ett möte med representanter ifrån er avgångselever.

Det som väglett oss i beslutet är era synpunkter, regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Göteborgsregionens beslut att inte genomföra ett traditionellt studentfirande.

Nu får vi hjälpas att putsa på den så att dagen blir så bra som möjligt. Välkomna till fortsatt dialog. Mer information kommer.