Studentfirande 4:e juni 2021

Publiceringsdatum : 2021-04-08

Studenten blir annorlunda i även i år. Årets student blir en balansgång mellan det smittsäkra och allas önskan om ett traditionellt studentfirande.

Studentfirandet kommer ske inom klassens ram, det kommer inte vara några gemensamma samlingar under dagen. Varje klass får en starttid då man samlas och hälsas välkommen på anvisad plats. Därifrån går man tillsammans till ett klassrum som ställts iordning för dagen. Under en dryg timma så umgås klasskamrater, mentorer och undervisande lärare. Det kommer att serveras en lättare måltid och en hel del trevligheter äger rum under den samlingen. Efter den stunden går klassen gemensamt till byggnaden Granen för att göra det traditionella utspringet.

Tiderna för utspring ser ni i schemat nedan. En mer detaljerad information om hur dagen kommer att se ut kommer senare.

Se studentutspringet hemifrån

Eftersom utspringen är vid olika tider kommer inte klasserna att kunna se varandras. Det kommer att vara studentutspring under hela dagen och vi vill att man lämnar skolan efter det att man sprungit ut. Därför ser vi gärna att man blir hämtad. Utspringet kommer att filmas och streamas. I dagsläget ser vi ingen möjlighet att ha anhöriga som publik.

Partybuss räknas om privat sammankomst

Transportstyrelsen har förlängt de regler som infördes förra året om förbud mot studentflak. Det får alltså inte förekomma. Att hyra en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för en privat fest. Det innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till 8 deltagare.

Om det finns elever som betalat för studentflak eller partybuss så ska man i första hand försöka få pengarna tillbaka av uthyraren. Om inte det går ska man vända sig till Konsumentverket.

Tider för samling och utspring

Fredagen den 4:e juni 2021.

 • BA3A, samling klockan 9.20. Utspring klockan 10.40.
 • BA3B, samling klockan 10.40. Utspring klockan 12.
 • BF3, samling klockan 9. Utspring klockan 10.20.
 • EE3A, samling klockan 12.20. Utspring klockan 13.40.
 • EE3B, samling klockan 12.20. Utspring klockan 13.40.
 • EE3C, samling klockan 12.20. Utspring klockan 13.40.
 • EK3A, samling klockan 13.20. Utspring klockan 14.40.
 • EK3B, samling klockan 9.40. Utspring klockan 11.
 • EK3C, samling klockan 11.20. Utspring klockan 12.40.
 • ES3, samling klockan 10.20. Utspring klockan 11.40.
 • HA3, samling klockan 12. Utspring klockan 13.20.
 • Gymnasiesär, samling klockan 13.40. Utspring klockan 15.
 • NA3, samling klockan 13. Utspring klockan 14.20.
 • SA3A, samling klockan 11. Utspring klockan 12.20.
 • SA3B, samling klockan 12.40. Utspring klockan 14.
 • TE3A, samling klockan 11.40. Utspring klockan 13.
 • TE3B, samling klockan 10. Utspring klockan 11.20.

Med hopp om en minnesvärd och fin student trots rådande pandemi och smittläge.