Utmärkelse för visat civilkurage

Lerums Gymnasium har instiftat en utmärkelse för visat civilkurage. Både personal och elever kan skicka in nominering. (Formulär finns längre ner på sidan).

Civilkurage - vad är det? Civilkurage är mod att stå för sin åsikt, även om det innebär en personlig risk. Den som har civilkurage har ofta också modet att ingripa när någon blir utsatt och behöver hjälp. Utmärkelsen delas ut till någon elev som med utgångspunkt från sitt hjärta och samvete, haft modet att handla mot gruppens oskrivna lagar och är beredd att ta konsekvenserna av sitt handlande. Utmärkelsen ska ses som ett stöd och erkännande till den som visat civilkurage men det ska också tjäna till att ge hopp och kraft till andra.

Vid frågor om utmärkelsen, vänd dig till verksamhetschef Göran Careborg, goran.careborg@lerum.se, 0302-52 13 38.

Lerums Gymnasium - nominering för utmärkelse för visad civilkurage