Egen dator

Bärbara datorer till alla elever på Lerums gymnasium.

Vi vill att Lerums gymnasium ska vara ett modernt gymnasium i absolut toppklass. Du som väljer Lerums gymnasium ska få de bästa möjligheterna att lyckas med dina studier.

Därför får du som börjar hos oss, en egen bärbar dator som du ansvarar för och disponerar under hela din gymnasietid.

Genom att du ständigt har tillgång till din dator begränsas du inte till var och när du arbetar med ditt skolarbete. Inga lektioner schemaläggs i datasalar utan du har tillgång till din dator oavsett ämne eller kurs. Genom att dela dokument med skolkamrater och lärare begränsas du inte heller till med vilka du arbetar.

Hos oss ser vi datorn som ett lika naturligt arbetsredskap som papper och penna en gång var. Skillnaden är bara den att möjligheterna idag är så oändligt mycket större. Det är dessa möjligheter vi vill erbjuda dig.

Felanmälan elevdator

Vid skada, krångel eller teknikproblem felanmäler du datorn i första hand till IT-avdelningen på gymnasiet.

Där hjälper Magnus dig med att fylla i en felanmälan och ser till att en tekniker kommer på plats för att reparera din dator. Kontaktuppgifter till IT-tekniker

Tänk på att spara dina filer på en annan plats än på hårddisken. Var rädd om din dator. Speciellt skärmen. Vid oaktsamhet kan du bli betalningsansvarig.

Du kan vid behov felanmäla det på egen hand till Dell mellan klockan 08-17. Telefon: 08-590 051 99