Elevstöd

Lerums Gymnasiums prisade elevhälsoteam består av två kuratorer, en psykolog, fyra skolsköterskor, fem specialpedagoger och tre studie- och yrkesvägledare.

Till elevhälsan kan du vända dig om du har bekymmer med studierna eller har andra problem. Till Trygghetsteamet vänder du dig om du behöver prata om mobbning.

Kurator

Kurator ger hjälp och stöd i sociala och psykosociala frågor. Det kan handla om relationsproblem hemma eller i skolan, funderingar kring sin livssituation, sig själv, sin framtid, om att bli vuxen. Kuratorn finns i samma lokaler som skolsköterskorna.
Kontaktuppgifter till Kuratorerna finns här

Specialpedagoger

Specialpedagogerna hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna ger dig möjligheter att utvecklas efter dina förutsättningar på den nivå du befinner dig.
Kontaktuppgifter till specialpedagogerna finns här

Studiestugan

I Studiestugan kan du i en trevlig och lugn miljö göra dina läxor, studera inför prov eller arbeta med annat skolarbete. Här finns pedagogisk personal till din hjälp. Studiestugan finns på våning 2 i Eken är öppen för alla elever på skolan.

Matte för alla

Matte för ALLA finns för dig som vill utveckla din matematik. Två dagar i veckan finns matematiklärare på plats för att stötta, inspirera och utmana dig som elev. 

Välkommen till studiestugan

Måndagar 08.20-09.30
Onsdagar 15.00-16.45

Studiehjälpen

I studiehjälpen hjälper skolans specialpedagoger dig vidare i dina studier genom att inspirera och utmana dig som elev.

Välkommen till studiestugan

Måndagar 15.00-16.30
Onsdagar 15.00-16.30

Trygghetsteamet

Upplever du dig utsatt eller mobbad? Vet du någon som blir illa behandlad? Misstänker du att någon inte mår bra här i skolan? Behöver du prata med någon om mobbning är du alltid välkommen att vända dig till oss i antimobbningsgruppen.
Klicka här mer information och kontaktuppgifter till trygghetsteamet